hubka

Ztracený audiozáznam z krajského zastupitelstva

Kontrolní výbor Zastupitelstva Zlínského kraje na svém posledním jednání 6.3.2019 projednával podnět zastupitelky Heleny Lasztoviczové k prověření, zda během 17. zasedání krajského zastupitelstva nedošlo nejen k porušení jednacího řádu, ale především, zda nemohli být zastupitelé uvedeni v omyl při hlasování. Mohlo by se zdát, že se jedná o marginální záležitost. …