Dluhy nebo silnice ?

Na konci letošního roku bude náš kraj hospodařit s vlastním rozpočtem již plných 8 let. Ani jeden přijatý rozpočet kraje ovšem nebyl koncipován jako vyrovnaný. Zlínský kraj vždy plánoval hospodařit s dluhem. Je však nutno podotknout, že v některých letech nebyl rozpočet úplně dodržen a hlavně díky pozdějšímu zahájení investic došlo i k plusovému hospodaření.

Ke konci roku 2012 bude dle Rozpočtového Výhledu Zlínského kraje činit celkový dluh 2,39 mld. Kč.

Úroky z tohoto dluhu činí cca 60 miliónů Kč ročně. Splátky dluhu cca 103 miliónů korun. Tato částka dohromady odpovídá například celému ročnímu rozpočtu investic do krajských silnic.

Kdyby náš kraj nenadělal dluhy mohl by tedy tento rok například investovat do stavu silnic 2x více.

Troufám si přitom tvrdit, že velké části občanů Zlínského kraje by oprava a posílení současné infrastruktury pomohla více než celá Strategická průmyslová zóna Holešov a podobné krajské investice.

Jsou kraje, které se do konce roku 2011 nezadlužily vůbec jako třeba Plzeňský kraj. Je vidět, že to jde i bez zadlužování. Dluhy vždy budou zátěží kraje, nehledě na to, že zastupitelé zvyšující dluhy omezují mandát svým následovníkům.

Svobodní chtějí vyrovnaný krajský rozpočet [1].

Autor:  Tomáš Pajonk

Zdroje:

Rozpočty zlínského kraje – Dokumenty Rozpočet ZK 2004 až 2008. K dispozici na stránkách kraje.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015 Dokument k dispozici na stránkách kraje.