Svobodní v Českém Rozhlasu – vizitky volebních lídrů

Krajský lídr Tomáš Pajonk se zúčastnil nahrávání předvolebních vizitek. Dostal šanci promluvit o Svobodných a jejich programu a odpovědět na otázky redaktora Romana Vernera. Následuje přepis jednotlivých otázek a odpovědí.

Samotnou nahrávku, která byla vysílána najdete zde:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/volby2012_vizitky

 

Teď máte přesně jednu minutu na představení programu své strany/hnutí/koalice…

Svobodní jsou jedinou stranou důsledně hájící práva jednotlivců na svobodu v nejširším smyslu, vlastní přesvědčení a ochranu vlastnictví. Z těchto jednoduchých principů vyplývá zbytek našeho programu.

Program Svobodných je čitelný.  Věřím a vidím kolem sebe, že zatím jsme společností dospělých a rozumných lidí. Nepotřebujeme úřady k tomu, aby nám řekly, jak stavět domy,  s kým a jak můžeme pracovat, co můžeme jíst a co si máme myslet.

Svoboda jde ruku v ruce s odpovědností za sebe a své bližní. Odpovědnost však nemůže být vynucená. Tím by se stala nespravedlivou a neefektivní. Konejme dobro, bez donucení. Nesme sami před sebou důsledky svých činů.

Svobodní chtějí opravdovou občanskou společnost založenou na principu dobrovolnosti,  spolupráce a zodpovědnosti.

Svobodní budou v kraji hlasovat v souladu s těmito principy.

Svobodní nebudou hlasovat pro žádné zvýšení vlivu státu a byrokracie na život občanů. Nebudeme hlasovat pro další zadlužování kraje.

 Jakým způsobem chcete zajistit využití strategické průmyslové zóny Holešov, která zatím nepřitáhla významného investora?

Svobodní tvrdí, že kraje nemají podnikat. Nikdo nemá morální mandát vzít peníze občanů a pomoci vybraným zájmovým skupinám, spolkům, či firmám. Svobodní si myslí, že stavba průmyslové zóny je podnikání a navíc velmi neúspěšné.  Poučme se z toho. Svobodní budou tedy hlasovat proti dalšímu sypání krajských peněz do této zóny, proti penězům dávaným různým neúspěšným agenturám na její propagaci. Svobodní budou hlasovat pro její odprodej. Co nejdříve to bude možné, a tomu kdo za ni dá nejvíce. Náklady již byly neúčelně vynaloženy, s tím nikdo nic neudělá, nyní je třeba ztrátu snížit na minimum, ne vytvářet další.

Do které dopravní nedokončené stavby na území kraje by měly prioritně plynout státní i krajské prostředky?

Prioritní pro nás je znovuzahájení stavby silnice R49 z Hulína do Fryštáku a dále do Slušovic, Vizovic a na Slovensko. Budeme maximálně prosazovat krajské vyjednávání o pokračování této stavby.

Obecně a zjednodušeně řečeno však prostředky potřebují všechny dopravní stavby. To je podle nás účelem samospráv – vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání například budováním infrastruktury. Dále však ať podnikatelé sami tuto infrastrukturu využívají, jak nejlépe umí. Svobodní omezí krajské investice do podnikatelských projektů. Tím nám více zbude na silnice a jejich opravu.  O tom, že kvalitní infrastruktura umožní všem lépe žít a podnikat, snad není sporu.

Budete prosazovat nějaká konkrétní protikorupční opatření na úrovni kraje? Pokud ano, jaká?

Prosadíme důsledné zveřejňování všech materiálů k výběrovým řízením. Veškerá hlasování kraje by měla být zaznamenávána a zpřístupněna občanům.

Svobodní jsou přesvědčení, že vytvářet další úřady na potírání korupce je slepá ulička. Kdo totiž bude hlídat hlídače ? Má také existovat hlídač hlídačů hlídačů ? A kdo ohlídá jeho? Všichní víme, jak skončil úřad na rušení dalších úřadů. Zrušil se sám.

Zaútočme raději na zdroj a podstatu korupce. Čím více peněz je v rukou těch, kterým nepatří, tím více korupce je.  Svobodní budou omezovat množství peněz, které protékají přes ruce úředníků. Pokud bude občan rozhodovat o svých penězích bez prostřednictví úředníka, korupce je vyloučena.

Jak by se měl kraj angažovat v oblasti zdravotnictví?

Co nejméně. Jsou nemocnice, které kraj nedotuje, a přesto mají kvalitní péči a personál. Žádná nemocnice nezajistí kvalitnější péči jen proto, že je krajská. Cílem kraje by mělo být vytvořit takovou infrastrukturu, aby se občané bez problémů a v rozumném čase dostali k lékaři a lékař k občanovi. Ostatní je na provozovatelích zdravotnických zařízení, kterým by podle nás kraj být neměl. Provozovatelům také zjednodušíme registraci zdravotní péče jako základního předpokladu svobodné volby ošetřujícího lékaře

S kým byste po volbách uzavřeli v krajském zastupitelstvu nejraději koalici a s kým byste koalici neuzavřeli za žádných okolností?

Svobodní budou hlasovat pro všechny návrhy, které jsou v souladu s naším programem a principy. Nepotřebujeme a nechceme se vymezovat proti politickým stranám. Vymezujeme se proti idejím, které nefungovaly, nefungují a nebudou fungovat.

Zisk konkrétní pozice, například výměnou za nevyrovnaný rozpočet, je pro nás nepřípustný. Svobodní jsou strana, která zde není pro jedny volby.  Nemůžeme si dovolit se zpronevěřit našim voličům.

Budeme trvat na vyrovnaném rozpočtu, budeme omezovat přerozdělování, budeme prosazovat transparentnost.