Přednáška rektora Prof. Ing. Josef Šímy, Ph.D.

Dne 26. 8. 2012 se v „přednáškových“ prostorách domu Veselá 52, v  Zašové uskutečnila přednáška profesora  Šímy  – „Neúplná transformace – čas na změnu“ - o transformaci trhu, jeho neúplné liberalizaci  a současném neuspokojivém stavu.

Pro začátek je třeba zmínit, že přednáška se téměř celá nesla v apolitickém duchu a také publikum , které tvořilo cca. padesát  zvědavců bylo protkané více názorovými proudy, nikoliv pouze liberálními.  Začátek setkání se nesl v lehkém osvětlení  významu celé transformace, kdy pan profesor  Šíma zdůraznil nutnost  tohoto kroku v závislosti na dalším fungování  a rozvoje státu.

Ve druhé, spíše ideové  části  se přednáška pomalu, o to jistěji dostávala čím dál více do „teoretické“ roviny, aneb jak by transformace měla pokračovat, ale nepokračuje. Tím se také začaly množit dotazy zvídavých posluchačů.  Například na dotaz problému vměšování romské komunity do pracovního procesu bezostyšně odpověděl, že jediná správná, nikým nenucená,  cesta je pokračování liberalizace trhu práce v závislosti na seškrtání zcela ohavných a demotivujících sociálních dávek na jednu, tkz. negativní daň.

S ubíhajícím časem se pan profesor Šíma snažil čím dál více lidem osvětit myšlenky rakouské školy. Nutno dodat, že díky jeho lidskému podání tezí nemá problém pochopit ony základní myšlenky ani člověk ekonomicky méně vzdělaný, nebo jedinec pohybující se zcela mimo politické a ekonomické spektrum.  Zdůraznil bych příklad pana Šímy o nutnosti větší  spoluúčasti studentů na jejich vysokoškolském studiu, kdy detailně popsal situaci v  Číně, tedy v zemi kde je u většinové části obyvatelstva  mnohonásobně menší  životní  úroveň, přesto samotní studující podporují myšlenku placených vysokých škol,  což  v praxi znamená, že rodina přichází až o 40% ročních příjmů. Krásný příklad  toho,  že investice do vzdělání by neměla být povinnost, ale radost. V naší zemi, kde jsou daně vysoké a vysoké školy se z nich platí, by ovšem muselo nejprve dojít k snížení daní a poté až k zavádění školného.

V druhé části setkání  se ke slovu dostal předseda  Strany  Svobodných Občanů  Ing. Petr Mach, Ph.D. Celá přednáška se nesla v duchu jediného tématu, kterým nebylo nic menšího, zda – li je vůbec možné vystoupení České republiky z EU a když, tak za jakých podmínek.

V následujících minutách nastal poměrně stručný, nicméně o to věcnější výklad všech možností vystoupení z EU, kdy se podařilo panu Machovi vysvětlit, že vystoupit se nerovná izolovat se, ale smlouvy o volném obchodu se státy Evropské unie zůstanou zachovány. Více informací naleznete v knize Jak Vystoupit z EU, která bude mít již brzy své pokračování.

 Po přednáškách následovalo pohoštění. Účastníci tedy odcházeli občerstveni jak duchu tak na těle.

Autor: David Horenský