Krajský sněm 17.10.2012 Otrokovice, hotel Atrium

Přítomni: podle prezenční listiny 18 z 22 členů, 25 příznivců z 44, 1 host

Sněm byl svolán hned po volbách, chtěli jsme totiž využít energii a motivaci všech. Rozhodli využít prostor v Hotelu Atrium, protože se  sněmu zúčastnilo na Zlínský kraj rekordní počet lidí.

Jednání zahájil Pavel Machálek, předseda Svobodných Zlínského kraje – předal pozdrav od Petra Macha a pozvánku na akci v Praze 28.10.2012 – k výročí vzniku Československa.

Následovalo vyhodnocení krajských voleb. Svobodní ve Zlínském kraji neuspěli, ale nárůst hlasů byl značný. Kampaň byla sice poskládaná na koleně, ale nakonec jsme toho zvládli docela dost. Pro příště budeme preferovat osobní kontaktní kampaň, billboardy totiž nefungují u stran, které málo lidí zná.

Pan předseda Machálek se rozhodl odstoupit z pracovních důvodů. Spolu s ním odstoupilo celé místopředsednictvo a budou vyhlášeny nové volby předsedů a místopředsedů. Vzhledem k nárůstu počtu členů je nejvýše vhodné získat nové mandáty. Vyhlášení voleb zajistí Věra Hubená u Radima Smetky.

Přijmuli jsme několik nových členů – Svatopluka Pelčáka, Roberta Bařinu, Ondřeje Stloukala, Martina Hniličku, Marka Štěpána, Alžbětu Staškovou.

Začali jsme přípravy na osvětě o Svobodných. Rozdali jsme Svobodné vizitky a letáky všem účastníkům akce.

Proběhla diskuze plánu činností do dalšího období. Konkrétní úkoly zadány.

Zvláštní poděkování: paní Navrátilové a Zgarbové za skvělé valašské dobroty, Ivanu Dostálovi za dokonalé fotky.