Mapa výsledků voleb

Zde je k dispozici map a výsledků voleb. Podrobnější analýza později.

Magentou (nahoře) jsou počty hlasů v Krajských volbách 2012

Hnědě (dole) jsou počty hlasů ve volbách do Poslanecké Sněmovny 2010

——————–

Porovnání absolutního nárustu hlasů.