Kopírování zabíjí hudbu? Přednáška Prof. Ing. Josefa Šímy, Ph.D., ve Zlíně

Myslíte si, že současná podoba ochrany duševního vlastnictví je funkční? Myslíte, že pomáhá?

Víte, proč se z každého prodaného harddisku posílají peníze soukromé organizaci – občanskému sdružení OSA?

Jak chránit duševní vlastnictví ve svobodné společnosti?

Zveme Vás na přednášku Prof. Ing. Josefa Šímy, Ph.D., rektora vysoké školy CEVRO institut, kde bude tentokrát hovořit na téma duševního vlastnictví a jaké má současná legislativa důsledky na tvořivou činnost.

Přednášku pořádá krajská organizace Strany Svobodných Občanů. Je veřejná, přijďte s námi diskutovat o tomto zajímavém tématu.

Ve čtvrtek 29. listopadu 18:00 v Clubu LOFT, Tř. T. Bati 190, Zlín.