Malý zážitek s velkou demokracií ve Velké Británii

 

Klíčovým bodem filosofie Strany svobodných občanů je svoboda a demokracie v co nejširší míře, tak aby občané měli co největší pravomoce rozhodovat o svých životech a aby členové společnosti nebyli nuceni dělat, co nechtějí.

K dosažení tohoto stavu není potřeba žádných zázraků ani převratných zákonů. Nejdůležitější je fungující občanská společnost. Při svém studijním ve Velké Británii jsem měl možnost pozorovat, jak toto funguje v praxi. Lidé v Británii žijí ve vyspělém západním státu, ale problémy zde řeší velmi podobné jako u nás v České republice. Také zde existují neduhy jako rozbité silnice, neprůhledné státní zakázky anebo drahý benzín. V čem jsem však pozoroval hlavní rozdíl, byl přístup občanů k problémům. Ať již se jedná o velkoměsto nebo malou vesnici, v každém se najde mnoho aktivních lidí, kterým není jedno, co se kolem nich děje a mají zájem ovlivňovat rozhodování jiných o jejich životech.

V jihovýchodní Anglii, v obci Wye jsem byl přítomen u veřejného setkání občanů, politiků a zájmových organizací k diskuzi o budoucím rozvoji jejich vesnice a řešení problémů v ní. Překvapilo mne, že v nedělní odpoledne se lidé dokáží domluvit, sejít se a věnovat část svého volného času tomu, aby se mohli podílet na spolurozhodování o věcech, které se dějí v jejich bezprostřední blízkosti.

Tato debata se měla týkat konkrétní energetické situace ve vsi a okolí a dále menších záležitostí jako recyklace odpadů a podobně.

V místním kulturním domě, ještě před diskuzí, byla připravena prezentace projektů týkajících se nejrůznějších témat, jako podpora ekologického zemědělství nebo pomoc sociálně slabým, které fungovaly v různých městěch po celém světě. V první části této občanské schůze měli lidé možnost zhodnotit tyto projekty a později hlasovat pro ty, které by doporučili místní samosprávě také zrealizovat. Druhá část debata byla o hlavním tématu – energetické nezávislosti vesnice. Řeč byla o zřízení malé elektrárny zásobující obec energií. Byli zde přítomni zástupci organizace Carbon Free Group, kteří se snažili prosadit své řešení pomocí tzv. větrníků a místa pro spalování spalování biomasy.

Z pohledu strany Svobodných by se zřejmě nejednalo o zrovna štastné řešení, jelikož toto řešení vyžaduje minimálně pravidelné kácení stromů a lesů pro výrobu biomasy. O toto zde však nejde. Podstatné bylo to, že v tomto případě lidé z různých „zelených“ hnutí, kteří toto navrhovali, nemohli jít přímo za politiky, vzít si dotace a proti vůli lidí své záměry uskutečnit. Zástupci těchto organizací v tomto případě museli předstoupit před shromáždění občanů a před nimi si své návrhy přímo obhájit. Kdokoliv mohl vznést námitky nebo ostatním prezentovat svůj názor, což nakonec odpovídá filosofii Svobodných.

Jaký je tedy smysl tohoto článku? Důvodem je ukázat, že voliči ve Velké Británii nemají nijak významnější pravomoce nebo lepší demokracii než máme my v České republice. Nemají ani neúplatné politiky nebo osvícené vůdce. Rozdílem však je, že požadují po politicích mnohem větší zodpovědnost a více sledují, co jejich zvolení zástupci dělají.

Na setkáních podobných výše zmiňovanému politici teoreticky chodit nemusí a nejsou ani nijak nuceni zabývat se tím, co si tam lidé povídají. Ovšem lehce by se při přístích volbách stalo, že by na své funkce mohli rychle zapomenout, nemluvě o tom, že by museli čelit aktivní občanské nespokojenosti a kampaním vedených proti nim.

Vše je tedy vždycky o lidech. Pokud jsou aktivní, zajímají se o dění okolo sebe, nenechaji se otrávit některými politky a naopak jim svou nespokojenost dají ve volbých jasně najevo, pak se může začít společnost měnit na skutečně svobodnou a demokratickou, kde vůle občanů nemůže být politiky přehlížena. A takovou společnost chceme jako Strana svobodných občanů vytvářet a podporovat.