Nenechme to být a náplanujme kampaň!

Akce s tímto názvem proběhla o víkendu 16. – 18. listopadu na Veselé u Valašského Meziříčí. Pozvání přijali členové z celé republiky a vznikla tak jedinečná příležitost pro sdílení zkušeností a názorů ze všech krajů. Akce začala v pátek večer, kdy se začali lidé sjíždět do nejvýchodnější části Beskydských hor na setkání. Proběhlo seznámení a neformální diskuze u připraveného pohoštění.

Oficiální část programu začala v sobotu, kdy jednotlivé kraje měly prezentace o svojí volební kampani, nápadech a taktice, kterou používali. Byla tak možnost porovnat čím kde voliče zaujali a které věci naopak přehodnotit. Volební výsledky se dají interpretovat různě avšak při pohledu na absoulutní čísla byly všechny kraje úspěšné, jelikož všude se členům podařilo získat více hlasů než při volbách minulých. Při uvážení nákladů na kampaň, které vynaložily jiné strany a toho s čím si vystačili Svobodní při podobném zisku hlasů, se toto dá považovat za velmi dobrý výsledek.

Ve druhé části dne se členové rozdělili do skupin podle toho, na jaký typ kampaně se chtěli zaměřit. Měli jsme zde nová média typu Facebook, potom ta klasícká – televize a tisk a také moderní formu propagace, kterou vyhledává stále více zájmových skupin dneška, a to tzv. guerilla marketing. Každá skupina vypracovala návrhy na propagaci naší strany v příslušném typu médií a později ji prezentovala všem členům. Konkrétní výstupy byly sepsány a budou zveřejněny na interních stránkách Svobodných. Padl zde také návrh na vytvoření komunikačního kanálu, který by mohli využívat všichni členové a příznivci, kteří mají čas a chuť s něčím pomoci, ale nemají se zatím na koho obrátit, kdo by jejich činnost zkoordinoval. Po skončení prezentací následovala závěrečná diskuze s předsedou Petrem Machem, který se postupně k návrhům vyjadřoval.

Večerní hodiny patřily opět neformálnímu posezení  a někteří členové s různými povinnostmi se vydali na odjezd k domovu.

Závěrečný den neděle byl příležitostí vyzkoušet si tzv. média trénink zorganizovanýVítem Jedličkou, který zajistil odborníka na medíální prezentaci a měli jsme tedy profesionální instruktáž. Členové, kteří měli zájem si mohli vyzkoušet projev před kamerou a následně za něj dostat zhodnocení. Jak se ukázalo, tak to pro většinu lidí nebylo vůbec jednoduché a máme v tomto stylu komunikace ještě co dohánět.

V odpoledních hodinách se již všichni rozjeli do svých domovů plni nových dojmů a nápadů ze setkání. Závěrem by se dalo říci, že Svobodní mají spoustu aktivních členů, kteří mají dobré nápady, jak naší straně pomoci uspět na naší politické scéně. Je tedy velmi dobře, že díky všem, kteří se zúčastnili, zde byla možnost se o tyto nápady a podněty podělit a prodiskutovat je. Pokud nadšení vydrží, je naše strana na nejlepší cestě stát se alternativou pro mnoho voličů, kteří nejsou spokojeni se současnýmí politiky.

Autor: Miroslav Jahoda