Z jednání předsednictva Svobodných ZK 7. listopadu 2012

Poprvé se sešlo nové předsednictvo ve složení: Tomáš Pajonk – předseda, místopředsedové Věra Hubená, Jan Ištvánek, Libor Stašek, Marek Štěpán

Nejbližší akce: Nenechme to být – víkendové celostátní setkání Svobodných ve Veselé 16. – 18.11.2012 za účasti Petra Macha a zástupců několika krajů – poznačte si prosím.

Přednáška Josefa Šímy o duchovním vlastnictví bude ve Zlíně, kafírně Loft 29.11.2012 – srdečně zveme všechny členy a příznivce

Schválením 2 nových členů je nás nyní 30, příznivců je 43

Byla odsouhlasena místa, kde bude možné se vyzvedávat materiály pro naše akce: Hotel Grand UH, kancelář Michala Vokouna KM, HBN Otrokovice, Laboratoře Zlín (Libor   Stašek),  BP Tiskárna Valašské Meziříčí (nutno získat svolení)

Předsednictvo se obrací na členy a příznivce o pomoc se zmapováním míst pro zveřejňování našich plakátů a zpráv – vývěsky, plochy a to nejen ve městech, ale také v obcích

Potřebujeme rovněž jakékoliv kontakty v obcích, kde nemáme členy a příznivce, voliče však ano. Jedná se o to, abychom dokázali pokrýt co největší území kraje vlastními silami za pomoc těch, kteří nás volí z a podporují

Budeme postupně připravovat přednášky a akce i mimo Zlín, např.. účast na Vánočních trzích a podobných akcích

Věra Hubená