Svobodní sledují situaci na krajském zastupitelstvu

V našem kraji zatím proběhla dvě zasedání zastupitelstva. Svobodní měli v sekci občanů své zástupce. Je velmi důležité sledovat co náš kraj dělá a plnit tak svou opoziční úlohu.

Na druhém zasedání jsme dorazili v 8 lidech, protože hrozilo, že se na zasedání jinak nikdo nedostane. Kraj omezil počet členů veřejnosti na 24 a zdálo se počítá s tím, že lidé sympatizující s vládnoucí KSČM a ČSSD obsadí místa dříve než ostatní. Podařilo se nám dostat dovnitř – byli jsem tam dříve. V rámci volné rozpravy jsme upozornili na nebezpečí paktování se stranami, které vzývají socialismus (a tím znárodňování a vyvlastňování).

Zde je nachystaný projev, na místě jsem přednesl projev zkrácený vzhledem k atmosféře v sálu. Podrobnější analýza později.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

Jmenuji se Tomáš Pajonk a jsem předsedou krajského sdružení Strany svobodných občanů. Chtěl bych Vám před následujícím hlasováním říci pár vět.

Plně respektuji výsledky uplynulých krajských voleb. Část občanů zvolila zastupitele ze strany, jejímž prvním programovým cílem je socialismus, tedy Komunistické strany Čech a Moravy, hlásící se k novodobému marxismu.

Je dobře, že se k němu hlásí přímo – to oceňuji, je škoda se schovávat. Máme svobodu slova, doufám, že nám dlouho vydrží. Svoboda slova se nejlépe pozná, že každý názor může být vyřčen – i komunistický. I ten, který se mi nelíbí. I ten, který hlásá cestu do zkázy a tvrdí, že je to rozumná volba.

Většina z Vás zažila reálný socialismus déle než já a nepochybně na Vás nechal svůj dopad. Některým z vás, či vašim rodinným příslušníkům, bylo ve jménu lepšího světa ublíženo. Některým naopak pomoženo, stáli přeci na správné straně barikády třídního boje.

Socialismus hlásá společenské vlastnictví výrobních prostředků. KSČM se k socialismu hlasí a chce jej nastolit.  Nerozumím tomu, jak Vás může nechat chladným člověk, který se otevřeně hlásí k tomu, že krást je správné. Socialismus totiž ve své reálné podobě není nic než jedna velká krádež. Jak jinak lze společné vlastnictví výrobních prostředků chápat? Dávali lidé své majetky, dílny, pekárny, pole a továrny do rukou komunistického státu dobrovolně? Určitě, ne všichni – pokud nějací. Se zlodějem je normální se nebavit, neuzavírat s ním smlouvy a vůbec mu nevěřit. To všichni víme.

No on moderní socialismus nejspíš vyvlastňovat nebude, dá tomu jiné jméno. K jakému bohatství a štěstí to v historii a současnosti vedlo a povede vidíme velmi dobře.

Buďme tedy velmi rádi, že v naší mladé demokracii máme zatím socialismus jen poloviční. Ale pozor.
Vaši kolegové Komunisté mají v programu socialismus úplný. Navíc už se o něj jednou pokoušeli.

Opravdu jim chcete dát moc nad naším krajem ? Opravdu chcete ať vybírají své lidi do úřadů, na místa vedoucích odborů ?

Připomenu, že Socialismus ve své národní a třídní formě přímo vedl k největšímu konfliktu v dějinách lidstva druhé světové válce.  K největší genocidě obyvatelstva zemí, které měli tu smůlu, že se v nich někdo o socialistický zázrak pokoušel.

Ano, jsou to velká slova. Ale vy děláte velkou věc.

Koketujete se organizací, která jednou kradla a zabíjela, není ji to líto. Pak si přidala písmeno a navíc se k svým názorům dále hlásí. Bude někdy jiná ? Jsou v ní jiné lidé než byli ? Opravdu jim tak věříte ? Troufáte si jako další z krajů naší země otevřít tuto Pandořinu skříňku?

Nezbývá mi než, doufat, že ne. Pokud ano, tak vždy zbývá naděje, že snad další generace bude moudřejší a s ohněm který strávil životy stamiliónů lidí a ožebračil stamilióny dalších si hrát už nebudeme.