Zase jsou lidé jednotní

Škoda jen, že jenom v názoru na amnestii prezidenta, který tak na chvíli překryje hlubší problémy s justicí, s neodvolatelnými soudci, často s pochybnou komunistickou minulostí a s tím, že nedokážeme ochránit práva obětí trestných činů. A právě oběti dostaly pořádně na frak.

Nebudu polemizovat s obdivovateli prezidentova aktu, je však velmi liché uchylovat se k blbostním prohlášením o nepřejícnosti, o naprostém ovlivnění médii a nedostatkem soucitu s ubohými odsouzenci mačkajícími se v přeplněných věznicích. Na to mi stačí selský rozum.

Jak mi tady chybí institut referenda a ústavní zrušení všech sporných zásahů do chodu společnosti, kdy jeden člověk podpisem změní malou, ale přece jen jakous-takous důvěru v právo. Nechce se mi jednoduše věřit, že naprosto všichni soudci zavile dávají tresty jako na běžícím pásu, že naprosto všichni policisté jsou podplacení, nelapají lapky a vrahy a že musí přijít osvícený hradní pán, aby všechny nakupené přehmaty napravil.

Mějte si každý svůj názor, dívejte se svýma očima a myslete: není to tak, že se snad zasloužili o tento stát lidé, kteří pracují, platí daně a nepáchají trestuhodné nepravosti? Způsob by se jistě našel.

 Věra Hubená