Petr Mach ve Valašském Meziříčí

Dne 6.2.2013 se v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí uskutečnila přednáška předsedy Strany svobodných občanů Ing. Petra Macha, Ph. D. na téma „Potřebujeme vyrovnaný rozpočet?“

Program byl rozdělen na dvě části. V první pan Mach nastínil jádro problému. Druhá, obsáhlejší, byla koncipována jako beseda s občany. Účast byla hojná a z besedy, do které se zapojilo skoro všech 70 přítomných, bylo zřejmé, že se nejedná o marginální téma a lidem není osud naší země lhostejný. Celou debatní část moderovali Petr Mach a krajský předseda Strany svobodných občanů – Tomáš Pajonk.

Akce je součástí série přednášek, kterými se snaží Strana svobodných občanů přiblížit široké veřejnosti zajímavé ekonomické a svobodu rozvíjející myšlenky. Přednášky jsou konány každých 14 dnů na různých místech našeho regionu. Nejbližší se bude konat v režii známého blogera D-FENSe 28. února v Kroměříži na téma „Dopravní přestupky v praxi“.

Spolu s večerní přednáškou pan Mach absolvoval dvě přednášky pro gymnazisty z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm na téma „Evropská dluhová krize“.

Foto: Ivan Dostál