D-FENS: Řidiči mají práva

„Speed limits should be made very low and rigidly enforced to take all the glamour out of motoring“. (Rychlostní limity musejí být nastaveny velmi nízko a tvrdě vynucovány, aby se motorismu odebralo veškeré kouzlo).

– Friends of Earth (1995)

Ve čtvrtek večer ožil kroměřížský Klub Starý pivovar neobvyklými hosty. Z celé Moravy se přijeli podívat zvědavci na tajemného D-FENSe. Jeden z nejznámějších bloggerů na českém internetu, měl besedu s občany na téma dopravních přestupků. Účast byla velká (cirka 110 lidí), tentokrát seděli účastníci i na balkóně.

Úvodní slovo si vzal místopředseda Jan Ištvánek. Představil našeho hosta a proč ho Svobodní pozvali. Fungující doprava (ať už hromadná či individuální) je extrémně důležitá pro životy všech lidí. Mít dobře nastavená pravidla silničního provozu v zájmu všech občanů a nejen řidičů. Současná pravidla jsou však především represivní a represe nejčastěji dopadnou na všechny slušné řidiče – ne jen na nezodpovědné „piráty“ silnic.

D-FENS je velmi známý mezi fanoušky automobilismu. Mezi jeho posluchači byly všechny věkové kategorie a ani žen nebylo zastoupeno zrovna málo. Co chtěli lidé slyšet? Jak se bránit v případě, že policisté nejednají podle práva. Dle D-FENSových slov je 99% policistů co pracují v mezích zákona, ale najdou se tací, kteří své pravomoci zneužívají a kazí jméno Policie jako celku. Když se k tomu přidá mnohdy zbytečná a stresující represe, pak lidé příliš mnoho sympatií vůči dopravní policii nemají. Podle statistik BESIPu je většina (cca 60%) bodovaných přestupků zachycených policisty banálních (nezapnuté pásy, nesvítí, špatné osvětlení vozidla, nekompletní lékárnička).

Přesné statistiky přestupků Ministerstvo Dopravy však zveřejňuje až s velkým odstupem. Prakticky tedy nelze zjistit jak zafungovaly změny v legislativě a zda je tedy vlastně jejich záměr splněn. Těžko se pak vede diskuze na pravidly silničního provozu. Jde o úmysl či jen pouhou nekompetenci?

D-FENS podrobně rozebral co je přestupek, že ne všechno za co vás policisté zastaví přestupkem je. Jaké tři věci musí činnost splňovat, aby byla přestupkem. Výklad prokládal popisy reálných „přestupků“. Vyjádřil se i pochvalně na adresu českých soudů, že už pomalu začínají hledat ne jen otrocké vysvětlení právní normy, ale že většinou jdou více do hloubky než samotní správní úředníci. Na obrázku tvrdého boxera versus boxera amatéra naznačil, jaké šance má řidič při sporu s policistou přímo na místě. Všechny výhody jsou na straně policisty.  Hosté se dozvěděli několik jasných doporučení.

Po zhruba 45 minutách prezentace, proložené několika dotazy z publika, dostal slovo opět Jan Ištvánek a představil hlavní body z programu Svobodných týkající se dopravy a představil svůj návrh systému povinného ručení, který by eliminoval nedostatky systému dnešního.

Následovaly dotazy publika, bylo jich mnoho, často velmi konkrétních a pro mnohé až příliš specifických. Zkušení čtenáři D-FENSova blogu, se jej ptali na konkrétní kauzy a předkládali mu své vlastní zkušenosti.

Všem děkujeme za účast a organizátorům za přípravu!

Foto: Ivan Dostál
Videozáznam: Vimeo