Pavel Kohout: Euro nemůže nikdy fungovat

Zlínský kraj, 11.4. 2013

V rámci série přednášek a debat ve Zlínském kraji uspořádali Svobodní v Uherském Hradišti besedu s ekonomem Pavlem Kohoutem. Pavel Kohout se mimo jiného zabývá problematikou finančních krizí, příčinami neschopnosti Evropských států vyrovnat se s dluhovou pastí a je známým kritikem jednotné měny Euro. Tématem přednášky tedy byly evropské dluhové krize a odhad, které země jsou na cestě k bankrotu. Beseda se odehrála v uherskohradišťském hotelu Grand, kde se shromáždilo přes 50 posluchačů.

V první části besedy představil Pavel Kohout vývoj na světových finančních trzích a zadluženost klíčových ekonomik. Zajímavostí bylo, že ač krize začala ve Spojených státech a silně se zde projevovala, tak objem dluhů v Evropě je vyšší a méně regulované americké ekonomice se daří relativně lépe. Řeč byla dále o společné měně Euro. Pan Kohout se věnoval argumentům zastánců Eura a vysvětloval, proč tato umělá měna nemůže fungovat ani v té nejregulovanější ekonomice.

Pokud zastánce Eura argumentuje sjednocením pravidel ve všech státech, nabízí se otázka: Chtějí evropské národy s rozdílnou historií a tradicemi žít podle jednotných, uměle vytvořených norem? Příkladem takové rozdílnosti je Francie s přebujelým sociálním systémem a Slovensko s mnohem skromnějším. Pan Kohout toto shrnul slovy: „Zkuste Francouzům zrušit jejich sociální výhody a srovnat je na úroveň Slovenska. Uspějete možná s tanky v ulicích.“ Naopak země jako Slovensko by francouzský systém byly schopné ufinancovat v rozmezí maximálně dvou let.

Stejně tak Pavel Kohout odmítá srovnávání rozmanité Evropy s poměrně jednolitými Spojenými státy. Vyvrátil mýtus, že by Washington fungoval na stejném principu jako přerozdělovačský Brusel. Vyjma živelných katastrof Washington nevybere daně v jednom státě a nezaplatí dluhy za stát jiný, jako se tomu děje v EU.

Po přednášce následovala živá diskuze, kdy pan Kohout ukázal, že umí nadhodit i nepopulární a kritická témata, o kterých mnoho politiků velmi nerado slyší. Posluchače zajímal především možný vývoj ekonomické situace v České republice a dopady světové krize na naše životy. Ač Pavel Kohout vyzval k optimismu a zachování zdravého rozumu, je potřeba si přiznat, že dluhová krize hned tak neodezní a tím méně, pokud vlády budou trvat na dalším zadlužování a odkládání tohoto problému.

Během setkání promluvil také předseda Strany svobodných občanů ve Zlínském kraji Tomáš Pajonk. Navázal na myšlenky pana Kohouta o krizi Eura a přednesl pohled Svobodných na tuto problematiku. Pan Pajonk zdůraznil, že není euroskeptik, ale EU skeptik, který hledá způsoby dobrovolné spolupráce mezi evropskými národy bez centrální vlády z Bruselu. Na přednášce připomněl: „EU mi nevadí kvůli vlajce se dvanácti hvězdičkami, ale kvůli narůstajícímu přerozdělování peněz a zvyšování daní.“

Záznam s diskuzí : https://vimeo.com/channels/svobodnizk/63943098

venku106

venku113venku103