Představujeme náš program – Lidové veto

Strana svobodných občanů ve Zlínském kraji započala sérii besed s občany. Jejich účelem bude debatovat s občany o našem volebním programu. Tato akce začala přednáškou předsedy zlínského sdružení Ing. Tomáše Pajonka na téma Lidové veto.Přednáška se uskutečnila 25.4. 2013 ve Vsetíně.

Pan Pajonk vysvětlil, jakým způsobem si Svobodní představují fungování lidového veta, kterým by občané měli možnost zablokovat špatná rozhodnutí svých politiků na všech úrovních – parlamentní, krajské i obecní.

Lidové veto úspěšně funguje ve Švýcarsku a dalších zemích. Politikem je zde v podstatě každý občan, neboť má právo mluvit do toho, které zákony budou přijímány a také o nich aktivně hlasovat.

Lidové veto je nutno chápat trochu jinak než lidové referendum, které slouží k rozhodování o jakýchkoli veřejných záležitostech, např. zda si občané přejí aby jejich politici nechali postavit spalovnu odpadů vedle jejich obce. Lidové veto slouží pouze k blokování konkrétních zákonů či nařízení, která již byli politiky schválena, ale občané si nepřejí aby tato vešla v platnost. Účelem lidového veta tedy není navrhovat zákony, ale pouze blokovat konkrétní kroky zastupitelů. Na příkladu spalovny odpadů by tedy lidové veto bylo možné použít až by politici tuto stavbu schválili a občané by s rozhodnutím nesouhlasili.

Ing. Pajonk zdůraznil, že pro fungování lidového veta je nutná jeho správná implementace do právního řádu. Zmínil příklad Itálie, kde možnost veta existuje, ale je omezená. Politici omezili jeho účinnost pouze na vybraná témata a ústavní soud rozhoduje, zda referendum k dané otázce vůbec může být vypsáno. Proto je důležitým faktorem návrhu také nutnost ztráty mandátu zastupitelů a konání nových voleb. Pod touto hrozbou má politická reprezentace motivaci svá rozhodnutí dopředu diskutovat s občany a je velmi omezeno ovlivňování zákonů zájmovými skupinami.

Přednášku shrnul pan Pajonk slovy: „Věřím, že lidové veto je nejen prostředek přímé demokracie, ale také má potenciál přitáhnout lidi zpátky k zájmu o to, co se kolem nich děje, když na politiku získají reálný vliv.“

Záznam prezentace https://vimeo.com/64879348

Záznam následující diskuze https://vimeo.com/64904501