Svobodní debatují o povinném čipování psů

Jezev

Některá města přistupují k nařízení o povinném čipování psů. Tento návrh má své zastánce, avšak vyvolal také odpor u mnohých chovatelů psů, kteří mají z nejrůznějších důvodů k této plošné povinnosti výhrady. Strana svobodných byli požádána o vyjádření se k této problematice, která se potenciálně může týkat stovek tisíc občanů, kteří vlastní psa. Svobodní se z principu stavějí proti návrhům politiků, které mají lidem něco přikazovat či zakazovat, pokud se nejedná o případ, u kterého by šlo omezování svobody jiných lidí. Jelikož se domníváme, že neočipované zvíře není více nebo méně nebezpečné, nepodporujeme snahy politiků regulovat další aspekt našeho života a rozhodnutí, zda čipovat nebo ne by mělo zůstat zcela jistě v kompetenci majitele. Pokud je za svého člena smečky odpovědný, při spáchání škody, ví sám nejlépe, zda potřebuje mít svého psa pod kontrolou.

Podporujeme však svobodnou debatu a vyměňování názorů a rozhodli jsme se uveřejnit oba názory ve dvou článcích, kde zastánce čipování i jeho odpůrce vysvětluje svůj pohled na věc a oba používají relevantní argumenty. Ostatně diskuse k tématu je žádoucí – pak uvidíme. Svobodní tedy dávají stanovisko za sebe, ale už z hlediska naší politické filosofie omezování moci politiků, bychom takováto rozhodnutí nechali na občanech, ať se vyjádří například v místním referendu, bez nuceného nařizování shora.

 Odkazy na články

Tomáš Glabazňa PRO povinné čipování

Miroslav Jahoda PROTI povinnému čipování