Svobodné víno a krajský sněm v Hradišti

V neděli 8. 9. se v Uherském Hradišti uskutečnily tradiční slavnosti vína. V ulicích města v tento slunečný den nechyběly ani naše stánky.
Kromě tradičních materiálu a petic jsme kolemjdoucím nabízeli zdarma i naše Svobodné víno. Zájem byl opravdu velký a nálada uvolněná. Na kus řeči o svobodných myšlenkách při poháru vína se tak zastavilo relativně hodně lidí a měli jsme spoustu pozitivních ohlasů, jakož i podpisů na peticích.

Svobodné víno 8.9.

Svobodné víno 8.9.

 

 

 

 

 

 

 

Krajský sněm

Současně s propagací probíhal také, o pár metrů dále v hotelu Grand, sněm našeho krajského sdružení. Přesto, že sněm byl svoláván na poslední chvíli, dostavilo se mnoho lidí z řad členů i příznivců. Řešily se formální záležitosti, ale hlavní pozornost patřila rychle se blížícím předčasným volbám. Byli představeni kandidáti vzešlí z primárních voleb i kompletní kandidátní listina, čítající 22 jmen. Rozdělovaly se úkoly pro volební kampaň a sestavoval se rozpočet.

Věříme, že v nadcházejích týdnech naší kontaktní kampaně dokážeme myšlenkami Svobodných zaujmout minimálně stejně přesvědčivě, jako tomu bylo v Hradišti.

Autor: David Mikulášek

Foto: Tomáš Babický