Představujeme se – Jiří Remeš

V jedenáctém pokračovaní cyklu „Představujeme se“ odpovídal na otázky Věry Hubené Jiří Remeš:

1. Kde musejí Svobodní přidat ve volební kampani, aby byli víc vidět?

Svobodní dělají v tuto chvíli ve volební kampani více než na 100%. S takovým osobním, časovým a finančním nasazením většiny členů a příznivců se v jiných stranách nesetkáte. Celorepubliková akce s návštěvou měst nad 15 tisíc obyvatel je unikátní. Pořádáme besedy, přednášky, jsme na náměstích a představujeme se lidem. Naše finanční možnosti jsme osobním nasazením zněkolikanásobili.

2. Jak můžeme ulehčit život živnostníkům, když snížení daní slibujeme plošně a oni potřebují jednoduchou legislativu?

První úlevou by mohlo být, kdyby si stínový ministr a jemu podobní ujasnili, co znamená slovoJiří Remeš parazit a kdo by to mohl být doopravdy. Třeba druhý nejbohatší občan pan Babiš, s čistým ročním příjmem 6 miliard korun získá na svůj penzion dotaci 50 milionů. Copak on nemá peníze? On potřebuje dotaci? Živnostníkům život určitě zjednoduší návrhy Svobodných na legalizaci švarcsystému, volnost v uzavírání pracovních dohod i zrušení minimální mzdy. Podnikatelské prostředí křiví dotace různým soukromým subjektům. Není přece normální, aby stát vybral od občanů daně a pak je někomu dal na jeho podnikání! K tomu slouží banky a půjčky, nikoliv nevratné dotace z daní. Toto je jeden z důvodů, proč je zrušení daně z příjmu fyzických osob snadno obhajitelné. Místo dotování jednotlivců z vybraných daní chceme nechat peníze lidem.

3. Znáte ve svém okolí skutečně chudé a sociálně vyloučené občany a uměl byste je nasměrovat k získání pomoci?

Nad touto otázkou jsem přemýšlel a ve svém okolí jsem si nikoho nevybavil. Samozřejmě vím, že tady takoví lidé jsou, že funguje samaritán či charita, a tam hledají své útočiště. Tam bych je i pro pomoc nasměroval.

4. Jaký je váš názor na střední školství versus učňovské školy a jak vidíte budoucnost gymnázia ve městě?

Co se současného vzdělávacího systému týká, jsem velký pesimista. Ve školách se neučí to, co je potřebné a co se dnes používá. Základní škola naučí z praktických věcí dítě číst, psát a počítat do tisíců. Nic víc. A trvá jí to 9 let. Jsem pro svobodu učení, pro učení dětí doma a pro možnost uplatnění výrazně jiných studijních osnov. Vyšší vzdělání než základní by si měl již každý dobře rozmyslet, a jít studovat ten obor, u kterého vidí budoucí pracovní možnosti. Nelze posílat děti do školy s cílem studuj a udělej inženýra nebo magistra, ať se máš líp. Tisíce magistrů z „lehkých“ humanitních vysokých škol nenajde na trhu práce své uplatnění. Aby tito studenti neplýtvali penězi daňových poplatníků, tedy že vystudují zdarma obor, který následně nepřináší daně do rozpočtu, jsem pro placené vysoké školy. Způsob placení může být nastaven různě, např. škola stanoví školné na 50000,-Kč/rok(250 000za 5 let) a absolvent se zaváže do 10 let tuto sumu splatit. Studuje přece proto, aby více vydělával. Pokud chce někdo studovat pro svůj dobrý pocit, může studovat při zaměstnání.

U středoškolského studia jsem pro větší popularizaci řemesel a učňovského školství. Zbavme se představy, že práce rukama je něco špatného. Není.

Otrokovické gymnázium má jakousi místní tradici, rušit bych ho nechtěl, ale musí svou nabídkou zaujmout dostatek dětí, aby o něj měly zájem.

5. Můžete uvést váš oblíbený citát – motto – životní moudrost?

Mám rád životní filozofii Baťů a proto i moudra Tomáš Bati:

Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a trochu rozumu.
Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme výdělečnou schopnost obyvatelstva…

Děkuji za vyčerpávající odpovědi.

Věra Hubená