Průmyslová zóna Holešov – odměny v Industry Servis, a.s.

Občanské sdružení Egeria nominovalo Zlínský kraj na Cenu veřejnosti 2013 – kategorie Zavřeno- Přístup k informacím.

Důvodem je dlouhodobé odmítání zveřejnění informací o platech a odměnách předsedy a místopředsedy společnosti Industry Servis, a.s., spravující Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Tato společnost je ze 100% vlastněna právě Zlínským krajem. Tedy si ji občané platí ze svých daní, a proto mají právo kontrolovat, jak společnost nakládá se svěřenými penězi.

Přestože se jedná o podstatný problém, musím říct, že toto považuji jen za kapku v pomyslném moři průmyslové zóny v Holešově.

Stěžejní otázka zní, kdy nám občanům konečně kraj předloží finanční bilanci strategické průmyslové zóny Holešov, a především: rád bych viděl původní prognózu jejího naplnění a současný stav. Krize nekrize.

V neposlední řadě by mne také zajímalo proč z navrhovaných území bylo nakonec vybráno území u Holešova, které leží na zdroji pitné vody, čímž je zásadním způsobnem komplikováno umístění některých provozů.

Chci vědět, kolik průmyslová zóna stála peněz (evropských, neevropských, českých, nečeských). Peníze jsou pořád jen peníze, ať už k nim připojíme libovolné přídavné jméno.
Chci také vědět, na kdy je naplánovaná návratnost investic. Jak je tento plán návratnosti plněn. Jestliže plán plněn není, je nejvyšší čas hledat řešení.A chci vědět, zda hrozí vracení dotací v případě, že nebude zóna k určitému datu zaplněna.

Jako občan Evropské Unie chci vědět, jak se nakládá s mými prostředky a chci být přesvědčen, že se za mé daně postavil smysluplný projekt na potřebném místě. Proč mi toto kraj otevřeně nesdělí? Má snad na jednání důležitější věci? Jaké?

Nevolám po nákladném zrušení průmyslové zóny v Holešově. Chci jen informace. Informace, kolik tato zóna stála peněz, kolik stojí průběžně, kolik stát bude, jaká rizika nám hrozí. A primárně – zda se nám veřejné investice do této akce vrátí. Asi až na posledním místě mě zajímá kuriozita v podobě výplat a odměn vysokých představitelů Industry Servis, a.s.
Na stránkách průmyslové zóny je možné se dočíst, že provoz zde zatím zřídila jedna obalárna přestěhovaná z Otrokovic, druhá obalárna ze Zlína si zde pronajala pozemky a v jednání jsou další dva potenciální zájemci o prostory v této zóně. To je výsledek tříletého nabízení prostor v průmyslové zóně? V tomto světle pro mne vlastně výše zmiňovaných odměn zajímavá je.

Jan Ištvánek

místopředseda Svobodných ve Zlínském kraji