Zápis z KrPu

Zápis ze schůzky krajského předsednictva Svobodných 23. 4. 2014

Místo:

Valašský Šenk – Vizovice, od 11hod do 13hod

 

Zúčastnění:

František Veverka

Jiří Remeš

Jan Ištvánek

 

PROGRAM SCHŮZKY:

1. Rozpočet krajského sdružení na rok 2014

2. Distribuční centra

3. Web Svobodných ve Zlínském kraji

4. Kontaktní kampaň

 

 

1. Rozpočet krajského sdružení na rok 2014

 

Krajské předsednictvo vyčlenilo peníze následujícím způsobem:

* 30 000Kč na volby do Evropského parlamentu 2014

* 260 000 Kč na Komunální volby 2014

Kandidátku do komunálních voleb sestavují tyto města: Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Otrokovice, Jablůnka, Ostrožská Nová Ves a Kvasice. Tyto města a obce si mezi sebe rozdělí výše uvedenou částku dle počtu obyvatel.

Rozpočet byl schválen všemi přítomnými.

2. Distribuční centra – kontaktní kampaň

Distribuční centra postupně dostávají materiály k Eurovolbám. Měli by kontaktovat nelépe telefonicky členy a příznivce ze svého regionu a zásobovat je propagačnímy materiály.

Probíhá postupně obsazování míst v kontaktní kampani. Zatím není obsazen pouze Vsetín. Informoval pan předseda.

 

3. Web Svobodných ve Zlínském kraji

Pan Ištvánek informoval přítomné o výběrovém řízení. Zájem o toto místo moc velký nebyl.

Přihlásil se pan David Kovář z Valašského Meziříčí, kterému pan Ištvánek co je potřeba udělat s webem.

 

 

 

4. Ostatní

Pan Remeš byl pověřen získat informaci o stavu majetku (stolky a stany) co kdo má z členů a příznivců u sebe.

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí 2.5.2014 zapsal: František veverka