Právní stát a principy demokracie končí za cedulí „Napajedla“

Městský úřad v Napajedlech se nikdy moc netrápil s respektem zákonů ČR. Špičkou tohoto ledovce není pouze odbor stavebního úřadu, ovšem, například, oříšek ve formě zákona o svobodném přístupu k informacím nerozlouskly ani ostatní odbory tohoto úřadu. Tomuto neutěšenému stavu vydatně napomáhá také to, že Krajský úřad Zlínského kraje neplní funkci, pro kterou byl zřízen. Metodická pomoc se tak k nižším správním orgánům nikdy nedostane. Naopak, nynějšímu náměstku hejtmana přijde naprosto v pořádku tvrzení, že některé odbory potřebují navýšení stavů, jelikož jsou zahlcení řešením odvolání a stížností. A to je pořád dokola. Namísto toho, aby krajský úřad odstranil příčinu, protlačuje slepé navýšení prostředků na zhojení důsledků.

Posledním výsměchem a zároveň fackou občanům tohoto maloměsta je rozhodnutí radnice včera 5. 10. 2016, ve kterém úředníci již podruhé smetli ze stolu návrh na referendum.

Toto léto přetekl několika občanům pomyslný kalich trpělivosti a rozhodli se vyvolat místní referendum v otázce dalšího rozvoje města Napajedla a budoucího kulturního a sportovního vyžití lidí zde žijících a pobývajících.

Dobrovolníkům zabralo zhruba 10 dní obcházení domácností a sběr podpisů na podpisové archy. Nakonec přípravný výbor, poté co vyškrtal podpisy, které neobsahovaly veškeré náležitosti, podal na radnici návrh na konání místního referenda podpořený 1493 podpisy. Tento návrh byl přípravnému výboru navrácen. Jediný ze tří vyjmenovaných nedostatků měl právní oporu – u podpisů bohužel chyběla data narození.

Lidi podporující referendum vyrazili znovu do ulic a během 15 dní, tedy lhůty, kterou jim Městský úřad Napajedla tak velkomyslně udělil, doplnili většinu dat narození již podepsaných lidí a zároveň sesbírali podpisy nové. V úterý 20. 9. 2016 podal zmocněnec přípravného výboru na městský úřad opravený návrh, čítající tentokrát 1402 podpisů. Celkem vyjádřilo podporu tomuto návrhu zhruba 2000 obyvatel, což na poměry tohoto malého města představuje bezmála třetinu oprávněných voličů.

Radnici ovšem nic nebránilo v tom tento návrh označit za „vadný“ již podruhé. S odůvodněním, že nikoliv pouze podpis, ale naprosto veškeré náležitosti podpisových archů musí vyplnit podpůrci „vlastnoručně“, seškrtali tito pracovití lidé archy tak důkladně, že kontrolou tohoto úřadu prošlo pouze 130 podpisů, tzn. méně než 10% podruhé doložených podpisů.

Místnímu referendu se ovšem nebrání pouze úředníci, nýbrž samotní zastupitelé. Sama starostka se předtím, než byl návrh podán poprvé, nechala v tisku slyšet: „Poté návrh půjde do zastupitelstva, které rozhodne o vyhlášení referenda. Pokud se bude konat, tak bychom rádi, aby to bylo v době konání krajských voleb. Bude tak na obyvatelích, jak rozhodnou. Bude to však zásadní pro rozvoj i rozpočet města.“ Na mimořádném zasedání vyvolaném pouze k projednání tohoto bodu ovšem hlasovala sama jinak. Politická nevůle se projevila naplno, kdy jak koalice, tak část opozice prohlasovali neschválení samotného programu. Právo zastupitelů vyhlásit referendum z vlastní vůle, kdy by se odstranila byrokratická bariéra, zakotvená v samotném zákonu o obcích, tak zůstalo v Napajedlech právem přehlíženým. Koneckonců…proč neukázat lidem, že na nás nemají?

I heslo v předvolebních letácích „Víme, co je zapotřebí a jsme připraveni pro Vás i nadále pracovat“ v sobě skrývá následující logiku: Ti, kteří chtějí lepší Česko, vědí také nejlépe sami, co to obnáší, rady od svých voličů evidentně nepotřebují. Stejně tak jako hejtman, kterého nyní hledá Zlínský kraj a odborní a odpovědní poradci, kteří chtějí se svým publikem spolupracovat. Ovšem publikum by mělo být dle jejich ideálních představ pasivní a spolupráce jednostranná.

Lucie Lompejová, BA (Hons), Executive MBA, zastiputelka města Napajedla, členka Svobodných, kandidátka koalice Svobodní a Soukromníci (SaS) ve volbách do krajského zastupitelstva Zlínského kraje 2016