Svobodní v Zubří organizují petici za rozumnou rekonstrukci koupaliště

„lepší koupaliště v hrsti než multifunkční centrum na střeše“

Současný stav koupaliště v Zubří

V roce 2007 bylo koupaliště zavřené krajskou hygienickou stanicí. V tomto roce se také převedlo z majetku TJ Gumárny Zubří do správy města, aby mohlo žádat o dotace na rekonstrukci. Město mělo od té doby vypracovaných několik projektů, avšak ani jeden se nerealizoval kvůli vysoké finanční nákladnosti. Tehdejší vedení radnice správně vyhodnotilo, že by takové náklady znamenaly velmi riskantní zadlužení města, zvláště když se nepodařilo najít žádný dotační titul, kterým by se část nákladů pokryla. Projekt tedy skončil „v šuplíku“ do doby, než se nějaká dotace objeví.

Projekt aktuálně prosazovaný městem

Současné vedení města – tedy jiné než to, které se racionálně pokoušelo problém vyřešit, se však se situací takzvaně „nedokáže smířit“. Zřejmě důsledkem kombinace budovatelského blouznění a finanční negramotnosti navrhuje ještě násobně nákladnější investici – multifunkční areál, jehož výstavba je rozdělena do několika fází. Nynější ubytovna (s tržní hodnotou okolo 10 miliónu Kč), která je situována vedle fotbalového hřiště, by podle tohoto projektu měla být zbourána a místo ní by měl být postaven penzion pro seniory. Proto se počítá i s výstavbou nové kuželkárny, která je nyní ve zmiňované ubytovně. V areálu koupaliště se počítá s venkovním koupalištěm a krytým bazénem. Koupaliště by mělo mít rozměry 25 x 15 metrů a bazén 16,5 x 8,5 metrů. Dále by ve druhém patře bazénu měla být již zmiňována kuželkárna. Tento projekt taky počítá s výstavbou wellness centra. Samotný areál koupaliště (bez penzionu pro seniory) by měl vyjít na zhruba 120 mil. Kč bez DPH.

Požadovaný projekt v petici

Peticí chceme přimět vedení města, aby se vrátilo k původnímu projektu z roku 2012. V něm se počítá s nerezovou vanou, vloženou do nynějšího vyhloubení, které zůstalo po původním koupališti. Vana by měla mít rozměry 20 x 35 metrů. Součástí projektu je revitalizace okolí. Tento projekt by měl stát kolem 50 miliónu korun a jeho provozní náklady by se pohybovaly v rozmezí 0,3 – 0,7 miliónu korun. I to je bez dotace značná investice. Je však, na rozdíl od současné varianty, zvládnutelná.

petiční akce zubří

Proč požadujeme návrat k původnímu projektu

     1)    Komplikace s výstavbou

Při plánování tak velkého a komplexního projektu, který si současná radnice vysnila, zákonitě vznikají problémy. Ty mohou znamenat, že se výstavba zpozdí, budou se muset financovat dodatečné náklady, nebo nejhůře, projekt se zastaví a my se nového koupaliště nedočkáme.

     2)     Financování

Tento projekt by tedy bez penzionu pro seniory měl vyjít na více jak 120 miliónu Kč bez DPH. Město má na investice zhruba 15 miliónu Kč ročně. Tyto peníze musí také sloužit k opravám a obnovování majetku obce. Nyní má Zubří rezervu v podobě téměř 30 miliónu korun, což znamená, že by město muselo financovat více jak 100 miliónu korun ze zdrojů, které nemá. Nezapomínejme na to, že provoz bude nutné téměř jistě každoročně z rozpočtu města dotovat. Tak je to u většiny koupališť a akvaparků. Proto také není divu, že město nemůže sehnat soukromého investora jako partnera, který by chtěl do tohoto vložit své peníze. Město si na investici bude muset půjčit u banky. Odhadujeme, že roční zatížení pro rozpočet města by v dalších patnácti letech bylo přibližně 12 miliónů korun.

Co to znamená pro občany Zubří?

Stačí se podívat do rozpočtů města Zubří od roku 2000. Není to prostě v silách města. Bude to znamenat poměrně kruté „utahování opasků“. Město bude muset šetřit na všem ostatním. A to tak, že na nic ostatního už nebude ani koruna. Za 15 let se na majetku obce výrazně projeví zub času. Počítejte třeba s rozpadlými chodníky. Počítejte s šetřením na provozních nákladech – peníze pro spolky, sportovní kluby, a podobně? Je nám líto. Musíme šetřit. Možná budeme muset v noci zhasínat veřejné osvětlení. To se už také v jedné obci stalo, když neudržela své investiční vášně na uzdě.

A pokud to nebude stačit, bude město v tísni hledat cesty, jak navýšit své příjmy. Třeba zvýšit daň z nemovitosti na maximum, které jí umožňuje zákon. Tedy vzít si peníze na úhradu důsledků vlastního nezodpovědného chování přímo od občanů Zubří. A koupaliště přitom v nejhorším případě nemusí být dokončené.

Co oko nevidí…

Rozdíl ročních nákladů v následujících patnácti letech – vlevo varianta, kterou tlačí současné vedení (bez domova pro seniory), vpravo varianta požadovaná v petici. Náklady zahrnují splátku úvěru, úrok a provozní náklady.

NÁKLADY4

Celkové zadlužení Zubří (varianta i s domovem pro seniory)… Kdo zachrání Zubří, až bude krachovat jako Řecko? zadlužení je v % vůči ročnímu HDP (v případě států) a vůči ročním příjmům (v případě Zubří)

Zubří zadluženíCIA

Pojďte s námi škrtat rozpočtové výdaje… Kde vezmeme ročně 12 miliónů? Na čem budeme v příštích patnácti letech šetřit? Na spolcích? Sportovních klubech? Nebo na opravách chodníků a cest (položka „průmysl“)?  Zavřeme mateřské školy? Zhasneme lampy?

zubří rozpočtové výdaje

Bc. Martin Novák, Zubří

člen Strany Svobodných občanů, člen petičního výboru