Stanovisko Svobodných k výměně představenstva v KNTB

Zastupitelé Strany svobodných občanů Zlínského kraje, včetně zástupce koalice ve zdravotním výboru, se dozvěděli až z tisku, že došlo ke změně celého představenstva v Krajské nemocnici Tomáše Bati.

I přes to, že jsme tuto změnu měli ve svém volebním programu, překvapila nás utajenost této akce. Svobodní jsou toho názoru, že k takto významné změně mělo dojít na základě vypsaného veřejného řízení na obsazení pozic v představenstvu. Jen takový způsob je v souladu se snahou o transparentní kraj, tím spíše, že by se mělo jednat o univerzální představenstvo všech nemocnic. Stanovisko vydáváme i s vědomím, že považujeme pana dr. Maráčka za zkušeného zdravotního manažera.

Strana svobodných občanů – Zlínský kraj

Zlín, 28. 2. 2017