Hejtman Jiří Čunek slibuje obcím spravedlnost, půjde to ale těžko

Hejtman Jiří Čunek na setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje s jeho vedením, které proběhlo 6.4.2017 na Vsetíně, přišel s myšlenkou vytvoření mapy, na které by bylo zobrazené množství peněz, které každá obec získala od Kraje za dobu jeho existence.

Více ZDE

Zřejmě správně cítí, že rozdělování peněz z krajského rozpočtu obcím nebylo úplně „spravedlivé“ a rád by tento nedostatek napravil.

Máme ale špatnou zprávu. Nedá se to opravit. Ten systém má totiž nespravedlnost (a také neefektivitu) zakódovanou přímo ve svých genech. Pan hejtman říká: „Nebudeme do mapy zanášet finanční prostředky jako např. na mzdy učitelů, to je nesmysl.“

Je to tak, některé finanční toky z kraje do obecních pokladen prostě protečou. Těžko by si Kraj obhájil, že některé obci na platy učitelů dal a jiné ne. Pan hejtman chce zřejmě v mapě zobrazit jen ty peníze, které jednotlivým obcím Kraj dal tak nějak MILOSTIVĚ. A jedné obci je milostivě dal a druhé na něco podobného ne. Navíc, některé peníze, které do obecní pokladny přitečou, neslouží jen občanům té které obce, ale třeba i sousedních. Například peníze pro sbor dobrovolných hasičů, pokud svou službou pokrývají i další obce v okolí. Podobně třeba i některé finance na sociální služby…A tak dále.

Abychom panu hejtmanovi usnadnili práci, dáváme mu tímto k dispozici mapu hotovou. V naší mapě jsou zobrazeny všechny dotační toky, které putovaly z Kraje k obcím v období 2003-2016. Zdrojem jsou oficiální dokumenty Zlínského kraje – ke stažení ZDE.

Odfiltrovali jsme veškeré výdaje na sociální služby, základní školy, mateřské školy a sbory dobrovolných hasičů. Dotace, které šly dobrovolným svazkům obcí, jsou rozpočítány obcím podle počtu jejich obyvatel. Někdy bylo velmi obtížné rozhodnout, zda částku odfiltrovat či nikoliv – například u oprav domů, ve kterých sídlí jak obecní úřad, tak třeba škola nebo hasičská zbrojnice. S tou spravedlností je to skutečně těžké.

Odkazy na mapy

- dotace Zlínského kraje obcím za období 2003 – 2016, přepočtené na jednoho obyvatele (počet obyvatel roku 2015)
- dotace Zlínského kraje obcím 2003 – 2016, celkem (bez přepočtu na jednoho obyvatele)

Aby bylo jasno, vítáme snahu hejtmana o větší spravedlnost, není-li to jen marketingový počin. Rozhodně je to mírný posun od situace, kdy se Kraj považoval za moudřejšího než obce, a proto si hrál na malou Evropskou unii a peníze rozděloval obcím systémem dotačních titulů. A byl o správnosti, bezchybnosti a spravedlnosti svého systému zcela přesvědčen. Je tu tedy snad vize přidání nějakého opravného mechanismu.

Proč ale opravovat neopravitelné? Už v našem koaličním volebním programu (do voleb krajského zastupitelstva 2016) jsme navrhovali udělat tlustou čáru a přejít na jednoduchý, transparentní a efektivnější způsob. Rozdělme krajské peníze určené obcím podle jednoduchého klíče. V zásadě podle počtu obyvatel. Obce nejlépe ví, co potřebují a co budou potřebovat ve střednědobém časovém horizontu. Mohly by si tak své investice rozumně plánovat. Nemusely by se klepat strachy, jestli Kraj vypíše „vhodný dotační titul“.

Více ZDE

A víte co? My Svobodní máme vizi, jak se toho všeho zbavit úplně. Jsme přesvědčení, že celá ta cesta peněz vybraných na daních – tedy od poplatníka do státního rozpočtu, pak někdy s odbočkou přes Brusel zpět do státního rozpočtu, a pak zase Krajům, a od těch do obecních truhlic, je zbytečná a neefektivní. Inspirujeme se systémem švýcarským, kdy obce vybírají samy část daní, které pak mají k dispozici. Propustíme všechny ty úředníky, kteří administrují tu zbytečnou cestu peněz přes státní rozpočet, propustíme všechny ty úředníky, kteří vymýšlejí a administrují krajské dotační tituly, a obcím zbude ještě výrazně víc na jejich rozvoj. Zároveň budeme moci výrazně snížit daně. To znamená více peněz ve vašich peněženkách. A to vše znamená vyšší kvalitu života nás všech – občanů obcí.

tomas-pajonk_malyportret

text: Ing Tomáš Pajonk,

krajský zastupitel Zlínského kraje, Strana svobodných občanů

Marek Štěpán 2

datová analýza a vizualizace: Ing. Marek Štěpán, Strana svobodných občanů