Rodič vrtulník aneb medvědí služba sobě i dětem

Již od roku 2014 zajíždí do zlínského kraje na pozvání Tomáše Pajonka lektor rodičovské komunikace Zdeněk Okleštěk z Liberce. Svými přednáškami na různá témata komunikace s dětmi pomáhá rodičům, učitelům, vychovatelům i vedoucím dětských kolektivů lépe rozumět dětem i sobě, komunikovat s nadhledem a mít z výchovy i společného prožívání s dětmi větší radost.

Vše začalo docela nenápadně. Internet nezná hranice ani vzdálenosti, a tak se jedné z on-line přednášek Zdeňka Oklešťka zúčastnil také Tomáš Pajonk z Veselé u Valašského Meziříčí. Jako mladého otce ho téma natolik zaujalo, že se rozhodl pozvat lektora do svého kraje a uspořádat dvě živé přednášky pro své kamarády, vrstevníky i širokou rodičovskou veřejnost. Přednášky se setkaly se značným ohlasem, a tak vznikla spolupráce, která trvá již čtvrtý rok.

016.zdenek oklestek

Letošní putování mělo svá zastavení na šesti místech. Přednášek se od 15. do 18. května zúčastnili rodiče ve Vizovicích, Zlíně, Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, Vsetíně a Kroměříži.

Zatímco byla v předchozích letech obsahem přednášek témata „Proč děti nebaví škola a jak to změnit“, „Jak budovat rodičovskou autoritu“ nebo „Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí“, znělo na letošních přednáškách téma „Rodič vrtulník aneb nepřeháníte to s výchovou?“.

vrtulník s textem

Dotýkalo se hojně rozšířeného přístupu, kdy dospělí dělají za děti téměř vše. Nechtějí je zatěžovat sportem ani prací, nekladou na ně žádné nároky a neustále se je snaží ochraňovat. Často i proti vůli dětí samotných. Jindy je zase nutí do věcí, kterými si naplňují spíš své ambice než skutečné potřeby dětí. To vše ve jménu šťastného dětství, svobody a nedotknutelnosti svých potomků, netušíc jakou medvědí službu dětem i sobě poskytují.

Přesto, že se mnozí posluchači v popisovaných způsobech komunikace a jednání „rodiče vrtulníka“ poznávali, nevyznívala setkání s lektorem nijak negativně. V mnoha přednáškových místnostech naopak zněl uvolňující smích sebepoznání, smíření a odhodlání nebát se nastoupit trochu jinou cestu.

A protože se vedle rodičů zúčastnilo přednášek také několik učitelů a vychovatelů, vzešla z letošní cesty po Zlínském kraji i výzva k rozsáhlejší spolupráci s jednou ze základních škol. Pokud vše dopadne podle očekávání, mohla by se další setkání na téma komunikace s dětmi uskutečnit na východní Moravě již na podzim.

002.zdenek oklestek