Dotovaná stipendia ve zdravotnictví

Tento týden jsme dozvěděli, že Rada Zlínského kraje schválila program pro vyplácení stipendií budoucím lékařům a sestrám. Dotace půjdou do nemocnic, které mají min. 10 pracovišť s akutní lůžkovou péčí. Týká se to tedy jen nemocnic vlastněných krajem a možná Nemocnice Valašské Meziříčí. Je na to vyčleněno 1,5 mil. Kč na jeden rok.

Svobodní s tímto krokem nesouhlasí. Jde o nesystémové opatření z peněz daňových poplatníků, které preferuje vybrané subjekty (nemocnice) na úkor jiných poskytovatelů stejně žádaných zdravotních služeb. Tím dochází k dalšímu prohlubování pokřiveného a přeregulovaného zdravotnictví v ČR a Zlínském kraji.

Svobodní preferují přehledné a jednoduché prostředí, ve kterém mají všechny subjekty, poskytující zdravotní služby, stejné možnosti a podmínky. A to bez ohledu na to, kdo je vlastní a provozuje.

Zlínský kraj by měl nedostatek lékařů řešit přes vedení nemocnic tak, aby zvýšila atraktivitu těchto pracovišť pro mladé zdravotníky (nástupní platy, dostupnost a kvalita předatestační péče o mladé doktory, vybavenost pracovišť, dobré jméno primariátů atd.). Rovněž by měl kraj v rámci svých kompetencí odbourat zbytečnou administrativu, kterou po lékařích požaduje.

V rámci volebního programu představují Svobodní ucelený koncept změn v českém zdravotnictví tak, aby bylo pro občany co nejdostupnější, s vysokou kvalitou a za rozumné ceny. Tak vyřešíme mimo jiné problémy i nedostatek mladých zdravotníků v nemocnicích.

Jirka Procházka

Ing. Jiří Procházka, MBA

lídr Svobodných Zlínského kraje pro volby do PS 2017