Tož, gde ste, portáši?!

Zlé papule říkajú, že si vás vytvořili páni, abyste pečlivě strážili svoje súsedy Valachy, gdyby im snad ešče raz mělo přiíť na mysl búřiť sa. Šak aj ste dobře zaplacení vrchnosťú byli. Z robotních výnosů nás poddaných.

A furt kerúsi placení ste. Šak je to aj jasné z úpisu, na kerý sa možeme podívať tu. Dole je aj vrchnostenská pečať:

http://portasi.cz/

Navykládali nám, Valachom, že tu ste na vartování uhersko-moravskéj hranice a na lapání uherských raubčíků. A gde ste byli v totém týdňu? Na hranici ne a ani ste nelapali, aj gdyž tu uherští raubčíci byli:

http://tydenikpolicie.cz/policiste-prohledavaji-lesy-v-okoli-slavicina-hledaji-lupice-ze-slovenska/

A to ste si nevšimli, jak tu už jakýsi čas řádí jeden další ukrutný uherský raubčík? A vy nic! Ste gdesi zalezlí.

A tož istě, je to těžké, gdyž dneskaj raubčíci a vrchnosť sú jedno a to samé.

Tož na co nám sú tací zdechlí portáši?

Budeme to museť vyřešiť aj bez vás, my, Svobodní Valaši.

marek štěpán portr1

Za Svobodné Valachy:

Marek Štěpán