Agrolesnictví? Nem tudom!

Představte si normální svět. Máte stádo krav a pastvinu. Nebo pole. A chcete na té pastvině mít rozptýlené solitérní dřeviny, aby poskytovaly dobytku možnost úkrytu před palčivým sluncem či v zimě. Na poli chcete pěstovat plodiny v polostínu stromů, protože se jinde v praxi ukázalo, že je to zajímavé a přináší to zajímavé výsledky.

Jenže nežijeme v normálním světě. Protože jste vazaly státu, dotačního mechanismu a státní byrokracie, máte smůlu. Abyste dostali dotace, nesmíte mít na hektaru více než 50 stromů (zjednodušuju). A tak musí vzniknout kostrbatý termín „agrolesnické systémy„. Musí se dát dohromady parta nadšenců a ta musí ty agrolesnické systémy začít obhajovat a propagovat a pokusit se vytvořit dostatečný tlak na EU, aby milostivě „implementovala agrolesnické systémy do společné zemědělské politiky“. A na stát, aby to milostivě umožnil (dovolil!) tím, že tomuto způsobu hospodaření nebude bránit. Že ho nevyjme z dotační podpory, pokud máte na hektar více než x povolených stromů.

Ach jo. A přitom, vážení, je to jenom pole nebo pastvina plus stromy.

On může taky dost dobře nastat pravý opak. Totiž, že příslušné šedozelené myši v EU propadnou ukrutnému nadšení agrolesnictví podporovat desetkrát více, než standartní pole nebo pastvinu a pak budou všichni sadit a sadit a sadit. A zaplatí to svou chudobou zbytek společnosti, protože to zaplatí svými daněmi. Bacha! Zelení to už prý mají v programu!

Více: Český spolek pro agrolesnictví (www.agrolesnictvi.cz)

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán

Strana svobodných občanů

odborný mluvčí pro zemědělství, krajinu a životní prostředí