Svobodu sedlákům!

Pan Josef Duben, externí spolupracovník Asociace soukromého zemědělství, dnes na webu Asociace publikoval svůj text „Podrobit si svobodného člověka, to chce snad skoro každý režim“.

Velmi dobře tu varuje před narůstající ztrátou svobody a posilováním státní moci. Správně také popisuje motiv, pro který se to děje, totiž zbídačení občanů a přerozdělení bohatství, občany vytvořeného, vlastníkům korporací spřátelených s politickým „elitami“. Například formou dotací, v tomto případě zemědělských.

Autor také upozorňuje na to, že svobodu je nutné aktivně bránit, jinak se vždy sama od sebe smrskává:

„Usilování o svobody nikdy nekončí. Dávná privilegia, i ta nedávno dosažená, jsou respektována jenom tehdy, jsou-li svobodní občané (sedláci, živnostníci) dost silní, aby je ubránili.“

Pan Duben však také píše:

„Jedinou hrází či obranou Čecha, Moravana či Slezana je podporovat SVOBODNÉ STAVY, tj. sedláky a živnostníky.“

A právě v tom je nebezpečí, pokud tou podporu pan Duben myslí na navýšení finační podpory z veřejných prostředků. Tyto své obavy jsem vyslovil už na předvolební diskuzi sedláků se zástupci politických stran, kterou pořádala Asociace soukromého zemědělství 5. května 2017 v Praze. Mám za to, že právě taková opatření vyplývají z návrhu řešení problémů našeho venkova, které Asociace navrhla v dokumentu nazvaném Desatero ASZ ČR.

Takovou podporou však vzniká vazalství. Sedlák ani živnostník se tím nestává svobodnějším, ale právě naopak více závislým na centrální moci a tím i více kontrolovatelným.

K větší svobodě vede opačná cesta, pochopitelně mnohem náročnější – tedy odstranění takové podpory, kontroly a vazalství. Zaniknou tím i neférové výhody, které v současném systému mají právě ty korporace, o kterých pan Duben píše. A mnohé z nich potom budou konkurenčně převálcovány flexibilnějšími rodinnými farmami.

Kromě toho je nutné odstranění obrovské byrokratické zátěže, se kterou se korporace vypořádávají relativně snadno, na rozdíl od obvykle výrazně menších rodinných statků.

Samozřejmě, centrální moci a korporacím se podařilo zdeformovat trh se zemědělskými produkty v mezinárodním měřítku. Plošné odstranění subvencí v zemědělství České republiky, by jistě znamenalo drastický otřes. Nemuselo by to dopadnout tak dobře jako na Novém Zélandě v roce 1984. Pro takové opatření je třeba hledat mezinárodní podporu právě mezi sedláky. Vím, že mnozí z nich už pravou podstatu subvencí prohlédli. Chápu, že v nerovném boji se zemědělskými korporacemi (u nás většinou postbolševickými) by dočasně pomohlo zastropovat podporu pro velké hospodáře nebo naopak zvýhodnit například první hektary, na kterých zemědělec hospodaří. Nic z toho ale v konečném důsledku nepřináší tu SVOBODU, tolik potřebnou pro naše životy, efektivní hospodářství a spravedlivou odměnu za práci.

chain-grain

Vzkaz svobodným sedlákům:

Proto vás, sedláky, kteří to vnímáte podobně, velmi prosím. Pojďme udělat úplně první krůček na té cestě. Pojďme se zcela neformálně setkat někde u kávy či vína a zkusme najít způsob, jak tuto vizi zpopularizovat. Kontaktujte mne, prosím.

Marek Štěpán 2

Ing. Marek Štěpán

Strana svobodných občanů

odborný mluvčí pro zemědělství, krajinu a životní prostředí