Svobodní v Uherském Hradišti ukončili formální podporu městským zastupitelům F. Elfmarkovi a F. Prachmanovi

Svobodní v Uherském Hradišti ukončili 7. 8. 2017 otevřeným dopisem formální podporu městským zastupitelům F. Elfmarkovi a F. PrachmanoviOtevřený dopis F. Elfmarkovi a F. Prachmanovi.

Znění otevřeného dopisu:

Vážení pánové,

obracím se na vás jako koordinátor Svobodných v Uherském Hradišti s následujícím:

Oba vykonáváte funkce v zastupitelstvu, resp. v Radě města Uherské Hradiště, kam jste byli zvoleni v roce 2013 za hnutí Zdravé Hradiště (s podporou Svobodných).

Tuto podporu jsme vám oběma jako Svobodní vyjádřili i při vaší rozluce s hnutím Zdravé Hradiště, když jsme předpokládali, že ve stávající radniční koalici budete schopni lépe prosadit alespoň části našeho programu, které se protínaly i s programem Zdravého Hradiště, a chtěli jsme předejít vytvoření vyloženě levicové radniční koalice, která by byla pro město daleko horší.

Předpokládali jsme, že budete osobně zárukou dodržování základních programových priorit, které jsme si odsouhlasili, a které jste se zavázali hájit i po svém odchodu ze Zdravého Hradiště, jak jste též veřejně deklarovali. Bohužel musím konstatovat, že jsme se v tom mýlili.

Ačkoliv mezi naše společné priority patřilo zajištění vyrovnaného rozpočtu města, oba jste se podíleli na schválení rozpočtu města na letošní rok s rekordním schodkem 140 mil. Kč.
Stejně tak jsme chtěli zamezit další realizaci drahých a nesmyslných projektů, ale přitom do Parku Rochus a tzv. revitalizace Sadské výšiny (tyto projekty měly být zastaveny) směřují nadále s vaším požehnáním další a další peníze z kapes občanů města.

Co se týče dalších vlajkových lodí našeho společného programu, např. snížení počtu úředníků a místostarostů, řešení dopravní situace ve městě a lepší dostupnost MHD, podpoření malých a středních podnikatelů apod., ani v těchto oblastech nemáme pocit, že se dělo cokoliv k lepšímu, ba právě naopak.

Navíc, bez toho, že bychom chtěli či měli hodnotit pravdivost tohoto nařčení, o jednom z vás prosákly na veřejnost informace, že byl agentem komunistické státní bezpečnosti, které nebyly doposud hodnověrně vyvráceny, a druhý z vás přestoupil na jinou loď, na Pirátský škuner, čímž deklaroval, že jeho priority jsou někde jinde a nejsou příliš slučitelné s odpovědnou pravicovou politikou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tímto, laskavě, vezměte na vědomí, že jste podporu Svobodných při výkonu svých funkcí zastupitelů, potažmo radního města Uherské Hradiště ztratili, a žádáme vás tímto, abyste se jí nadále nezaštiťovali, a abyste informace o naší podpoře nechali odstranit ze všech veřejně dostupných zdrojů, včetně oficiálních stránek našeho města.

S pozdravem,

Mojmír Náplava, Strana Svobodných občanů, koordinátor pobočky Uherské Hradiště

Mojmír Náplava

V Uherském Hradišti dne 7. 8. 2017