Další žaloba na Alianci voda Zlínu na spadnutí.

Předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s., Ing. Svatopluk Březík, zaslal spolku Aliance voda Zlínu prostřednictvím advokátní kanceláře předžalobní výzvu „k upuštění od neoprávněného zásahu do osobnostních práv a odstranění jeho následků“, neboť se pravděpodobně cítí být poškozen některými výroky spolku na jeho adresu.

Členem Aliance voda Zlínu je i místopředseda zlínského krajského sdružení Jiří Procházka, který k situaci dodává:

„Předžalobní výzvu uzavírá fráze: Věříme, že jste si vědomi závažnosti Vašeho jednání a jeho konsekvencí, a že proto vzniklou újmu odčiníte, aniž by muselo dojít k soudnímu řízení. My zase věříme, že i pan Březík si je vědom závažnosti svého jednání dřívějšího i současného a i jeho konsekvencí pro občany Zlínska, neboť jednomu finálnímu soudnímu řízení neunikne nikdo z nás.“

Předžalobní výzva ke stažení zde: Výzva SAVZ

prochazka

Jiří Procházka,

místopředseda Krajského sdružení Zlínský kraj

Strany Svobodných občanů