Krajský sněm Svobodných Zlínského kraje

V pondělí 6.11.2017 proběhne od 17:00 ve Zlíně, v Interhotelu Moskva, krajský sněm Svobodných Zlínského kraje.

Program sněmu:

1. Úprava rozpočtu krajského sdružení
2. Informace o činnosti na krajském zastupitelstvu
3. Plán činnosti na rok 2018, komunální volby
4. Zhodnocení volebního výsledku Svobodných ve Zlínském kraji (volby do PSP ČR 2017)
5. Připomínky a podněty členů
6. Různé
7. Politická rozprava
Po ukončení sněmu proběhne debata kandidátů na funkci republikového předsedy Strany svobodných občanů, Jiřím Paynem a Tomášem Pajonkem.