V klidu předsedo, to projde!

Je zcela v pořádku, že Zlínský kraj prodává majetek, který nepotřebuje ke své činnosti. Na 9. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje byl schválen v balíku dalších převodů nemovitostí i prodej dvou zemědělských pozemků v katastrálním území Havřic.

V pořádku je to i proto, že v katastru Havřic už byla dokončena komplexní pozemková úprava a není již tedy třeba erárních pozemků pro tvorbu tzv. plánu společných zařízení (tedy například pro polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření a pro případné nově zakládané prvky krajinné zeleně). Že je komplexní pozemková úprava v Havřicích provedena až neuvěřitelně nekvalitně a nesplnila na částech katastru jeden ze svých základních účelů – tedy zlepšit tvar pozemků pro snadnost hospodaření na nich a jejich dostupnost – to je jiná věc a budeme se jí pečlivě věnovat.

V pořádku je i to, že cena nabídnutá kupcem, je zřejmě vyšší než ta, která by byla výsledkem nabídkového řízení, kterému by předcházela intenzivní marketingová kampaň (prosté vyvěšení nabídky na úřední desce města a kraje se takto nazvat nedá). Zcela opačný případ – tedy prodej pozemků pravděpodobně pod tržní cenou a navíc před dokončením komplexní pozemkové úpravy – jsme kritizovali v článku: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2017/05/jak-prodava-zlinsky-kraj-zemedelske-pozemky/

Je tu však jedna věc, která v pořádku není.

Materiály, nutné pro posouzení záležitosti zastupiteli, zpracoval a zastupitelům poskytl Odbor ekonomický Krajského úřadu.

Základním materiálem je „Podrobná důvodová zpráva„, z níž citujeme:

„Příspěvková organizace (Ředitelství silnic Zlínského kraje, pozn. autor) pozemky nepotřebuje ke své činnosti, pozemky nemají přístupovou cestu, není pro ně jak ze strany vlastníka, tak i majetkového správce žádné využití.“ 

Pravda, přístupová cesta k pozemkům v tuto chvíli fyzicky neexistuje. Ale právě dokončená komplexní pozemková úprava zajišťuje, že k pozemkům přiléhá pozemek ve vlastnictví města Uherský Brod, který je určen pro vybudování budoucí polní cesty ve fázi „realizace komplexní pozemkové úpravy“. Formulace použitá v „podrobné důvodové zprávě“ mohla zkreslit posouzení projednávaného bodu zastupiteli. 

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán

Strana svobodných občanů, Zlínský kraj

expert na péči o krajinu a životní prostředí