Valašské Meziříčí – město zákazů a regulací.

Občanům Valašského Meziříčí je čím dál více ukrajováno z jejich svobod a to vše pod zástěrkou onoho okřídleného „je to pro vaše dobro“.

Rada města nezaostává za poslaneckou sněmovnou, a k zákazu kouření v restauracích přidává i městské vyhlášky a nařízení, které mají život občanů „zlepšit“.

Nyní již máme v platnosti zákaz umísťování reklamních bannerů na plotech, zákaz pití alkoholu na veřejných místech,

http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=12347

http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=30263

nebo např. zákaz vstupu do městských lesů v předvánočním období

http://www.valasskemezirici.cz/ve-valasskem-mezirici-byl-vyhlasen-zakaz-vstupu-do-lesu/d-18337

V současné době se připravuje další regulace, tentokrát z pera zastupitele Marka Irgla, pod názvem „Záměr na doplnění nařízení města 4/2013- Tržní řád“. http://www.valasskemezirici.cz/radnice-chysta-upravu-provozni-doby-restauracnich-predzahradek/d-33389/p1=17605. Tato regulace má omezit dobu provozu restauračních předzahrádek ve večerních hodinách.

Změny se budou týkat všech restauračních předzahrádek na území Valašského Meziříčí a místních částí tak, aby se doba provozu zahrádek kryla s dobou nočního klidu, stanovenou v již platné městské vyhlášce.“

My Svobodní rozumíme občanům, kteří v blízkosti těchto zařízení bydlí, chápeme, že je rušen jejich klid a spánek. Myslíme si ale, že pokud někdo nedodržuje noční klid a opakovaně jej porušuje, má to řešit městská policie nebo stavební úřad, a to na základě již existující vyhlášky o nočním klidu.

Co se nám nelíbí, je to, že se vyhláška bude týkat veškerých předzahrádek v celém městě a jeho místních částech, a to nejen v obydlených, ale i v neobydlených zónách.

Proč všech? Proč by restaurace mimo obytné zóny měly omezovat svůj provoz, když tím nikoho neruší? Problém s přílišným hlukem by se měl řešit individuálně.

Z vlastní zkušenosti víme, že zákony a vyhlášky, které v posledních letech ve Valašském Meziříčí vznikly, se nedodržují. Např. zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích stejně tak, jako se nedodržuje zákaz o umísťování reklamy na plotech.

K čemu tedy vznikají? K tomu, aby vedení města mohlo na svých stránkách ukázat, že něco dělá? Dělat si reklamu a kampaň pro další volby? Přesně v duchu hesla hnutí, které Valašskému Meziříčí vládne: „Nejsme jako oni, makáme“.

Vedení města na jedné straně chrání klidný spánek a bezpečí svých obyvatel, ale na druhé straně omezuje jinou skupinu občanů, drobných podnikatelů a živnostníků. Právě tu skupinu, která se významnou mírou podílí na rozvoji města a jeho ekonomiky.

Svobodní říkají, že můžeme žít bez zbytečných zákazů a omezení. Můžeme si řídit své životy bez vyhlášek. Umíme se chovat zodpovědně a nepotřebujeme a nechceme, aby nám vedení města říkalo, co je pro nás dobré a co ne.

Franta_profilovkaFBHelena Lasztoviczová 2

František Veverka                                                   Helena Lasztoviczová