700 parkovacích míst nebo 1 lanovka?

Parkování na sídlišti Sychrov je bez nadsázky jedním z nejpalčivějších problémů, které občany Vsetína trápí. Sídliště ve svahovitém terénu, bez možnosti zaparkovat vůz u svého domu, je velkou komplikací zejména pro občany, kteří bydlí ve střední a horní části sídliště.  Kvůli tomuto problému hrozí, že se z důvodu neatraktivnosti bydlení, respektive neprodejnosti bytů, může stát z této části sídliště sociálně vyloučená lokalita.

Tento problém se již před rokem 2010 rozhodla komplexně řešit radnice pod vedením pana starosty Kudlíka, kdy si město nechalo vypracovat studii, která měla posoudit potřeby a možnosti parkování.

V lednu 2011 firma Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o  vypracovala studii, ve které dospěla k závěru, že pro sídliště Sychrov chybí cca 700 parkovacích míst. Tato studie nabízí několik způsobů řešení tak, aby se v budoucnu dosáhlo ideálního stavu míst k parkování.

Ve studii byla také navržena řada opatření, která by obyvatelům sídliště zjednodušila život.

  •  Změna organizace dopravy
  •  Úprava režimu parkování
  •  Stavební úpravy stávajících komunikací a parkovišť
  •  Výstavba nových parkovišť („na zelené louce“)
  •  Výstavba nových komunikací
  •  Realizace objektů hromadného parkování (viz samostatná studie)

Tato studie mimo jiné počítala s až 5 místy na vybudování tzv. parkovacích domů ve všech částech sídliště tak, aby majitelé vozů mohli dle místa bydliště volit nejbližší parkování.

Jedním z míst byl parkovací dům v místech parkoviště u restaurace Max v dolní části sídliště. Kde byly zpracovány varianty: nejlevnější, nárůst o 143 míst, nejdražší, nárůst o 430 míst, v cenovém rozpětí 105 – 220 miliónů korun v tehdejších cenách.

Z tohoto projektu z roku cca 2014 došlo k rekonstrukci parkoviště u školy, kde město nechalo zbudovat 47 parkovacích míst.

Odkaz na studii ZDE.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla zadána nová studie firmě Ateliér  8000, která měla znovu posoudit možnosti výstavby parkovacího domu ve spodní části sídliště u restaurace Max.

„Vzhledem k tomu, že se mi tato studie příliš nelíbila, oslovil jsem projektanty Ateliéru 8000 s žádostí o jejich pohled na tuto stavbu,“ zrekapituloval starosta Čunek.

Více v článku ZDE.

Dobře, zpracovávat studii na stejný problém po 5 letech může mít nějaký racionální důvod a řešení s časovým odstupem může nabídnout inovativní vhled do problematiky. To se také stalo a studie přinesla navýšení parkovacích míst s možnou budoucí výstavbou nových bytových domů nad tímto parkovacím domem.

To vše muselo znít obyvatelům sídliště jako rajská hudba a do jejích srdcí vnést naději, že město brzy pokročí k realizaci a Sychrov se přiblíží alespoň částečně  k ideálnímu stavu parkování, tedy normálnímu životu bez každodenního stresu spojenou s touto činností.

Náklady činí 57 milionů korun, stavba by mohla začít příští rok

Na celou věc už má zpracovanou studii. Kromě vybudování nadstřešení se v ní počítá i se zpevněním stávající rozpraskané odstavné plochy u restaurace, na kterou se vejde zhruba 140 aut.

„Budeme muset vybudovat opěrné zdi, protože svah pod parkovištěm je nestabilní,“ informoval starosta Jiří Čunek.

V okolí se počítá i s výsadbou zeleně. Náklady na postavení druhého patra parkoviště odhaduje radnice na 57 milionů Kč bez DPH. S jeho výstavbou by přesto ráda začala už příští rok.

„Není vyloučené, že by už na zimu 2017 mohlo stát“, nastínil Čunek.

Více v článku ZDE.

Jaké pak muselo být znechucení (nejen) obyvatel sídliště, když v listopadu 2017 nejen že žádný parkovací dům na sídlišti nestojí, ale město naopak přišlo s další studií (od stejné firmy Ateliér 8000), která popírá předchozí závěry, a „novátorsky“ řeší problémy parkování vybudováním lanovky na Sychrov.

To, že dle prvních letmých srovnáních např. se statistikami MHD na Vsetíně nebo provozem lanovek v turistických střediscích, závěry studie nesedí a čísla jsou nadsazená a „vymodelovaná“ tak, aby z různých variant vycházelo nejlépe právě pro řešení „lanovka“, je jedna věc. Druhá a absolutně nelogická věc je to, a každý si toho musí zákonitě všimnout, že tato „lanovková studie“ vůbec neřeší nedostatek parkovacích míst na sídlišti. Právě v těchto pasážích pokulhávala obhajoba projektu pracovníkem dodavatelské firmy na mimořádném zastupitelstvu, které proběhlo v listopadu tohoto roku, nejvíce.

Doufejme, že se radnice nenechá ošálit vidinou „světového“ projektu, (studie úsměvně uvádí jako podpůrný argument analogii s projekty lanové dopravy ze světových velkoměst jako jsou: Londýn, Barcelona, Porto, Singapore, Caracas, nebo Mexiko), a vrátí ve svém rozhodování do reálií valašského prostředí. A to bez ohledu na fakt, že velká část projektu by mohla být financována ze zdrojů EU. Druhá stránka věci je, a je třeba ji detailněji prozkoumat, kolik taková studie obyvatele města stála a kolik takových nesmyslných studií město objednalo a zaplatilo v posledních letech.

 

bob_lanovka

Robert Procházka,

Strana svobodných občanů Vsetín