Nekoncepčnost, tajnosti, nebo bezradnost?

Dne 18. 12. 2017 proběhla na zastupitelstvu Zlínského kraje několikahodinová diskuze o krajském zdravotnictví, o situaci v KNTB a.s.. Z ní vyplynulo, že v podstatě zastupitelům není známo, co se v tomto rezortu odehrává, kam směřuje, jaká bude jeho koncepce, jejíž předložení je v tříměsíčním skluzu….

Vzhledem k tomu, že současná koalice již jeden rok vládne kraji a taková diskuze na zastupitelstvu vůbec proběhla, je jasné, že ani jedna z koaličních stran nemá řešení a ani ho neměla připravené. I proto byl přijat návrh opozičního zastupitele pana senátora Valenty (koalice Svobodní a Soukromníci), aby byly tyto rámcové dokumenty (zkráceně koncepce zdravotnictví) představeny zastupitelům na příštím zasedání v roce 2018. Návrh byl přijat.

To vše, co se ohledně zdravotnictví v kraji děje, dává za pravdu právě koalici Svobodní a Soukromníci, která již ve svém volebním programu toto očekávala a navrhovala právě u KNTB a.s. velmi elegantní a smysluplné řešení. A tím je zahájit jednání s ministerstvem zdravotnictví ČR o převedení této krajské nemocnice do majetku státu.

Jedině takový postup zajistí pro občany Zlínského kraje stabilní situaci v tomto důležitém zařízení s mnoha centry specializované péče. Jako nejdůležitější uvádíme vylepšení personální situace, přístup k prostředkům státní kapitoly zdravotnictví (vyšší míra dotací jak republikových, tak z EU), začlenění nemocnice do tzv. páteřní sítě státních nemocnic, a při troše snahy všech dotčených i přidělení statutu fakultní nemocnice (spolupráce KNTB, UTB, ministerstvo).

Takový postup navrhujeme a považujeme za jediný vhodný pro udržení trvalého rozvoje zdravotní péče na území kraje. Navrhované řešení sice není v souladu s cílovou vizí organizace zdravotní péče v ČR podle programu Svobodných, ale plně respektuje jeho současný stav a platné zákony. Občané našeho kraje si takový postup zaslouží.

Jirka Procházka 2016

Jiří Procházka

předseda Svobodných ve Zlínském kraji                                                                                              člen Zdravotního výboru zastupitelstva ZK