Raději Kamennou poezii než šedivé akční plány.

4. prosince 2017 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) závěr kontrolní akce, kde předmětem kontroly byly „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství“. Závěr NKÚ ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.

Výsledky včera komentoval server Novinky.cz ZDE.

Z článku cituji pasáže, které se týkají hodnocení efektivity vynaložených dotačních prostředků.

Z 619 miliónů šlo na platy 586 miliónů korun. Vedle toho z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty. Podle NKÚ byl však přínos strategií a metodik mírně řečeno nejasný.“

Téměř polovina respondentů [tj. představitelé obcí, pozn. autor] odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá,” uvedl NKÚ.

Ministerstvo vnitra [tj. subjekt, který zprostředkovával dotace, pozn. autor] o nedostatcích ví, i přes výhrady ale považuje projekt za prospěšný, uvedla ČTK s odkazem na mluvčí resortu Hanu Malou“.

Na základě čeho si Ministerstvo vnitra troufá tvrdit, že je PROJEKT PROSPĚŠNÝ?

Mám velké obavy, že jednoduše jen proto, že se prospěšně tváří. Že jsou to takové ty tzv. „DOBŘE VYHOZENÉ PENÍZE“.

Navrhuju Ministerstvu vnitra, aby provedlo pokus. Nechť vytiskne pár desítek těchto strategií a akčních plánů, umístí je do nějakého knihkupectví, zaplatí regálné a zkusí je prodat. Cenu může postupně snižovat až na 0,- Kč. A po půl roce zaplatit naftu do dodávky a odvézt neprodané kusy do sběru. Pak může vyhodnotit ekonomickou návratnost této investice.

Víte co? Já bych si to nevzal ani zadarmo. A předpokládám, že ani nikdo jiný.

To už ta slavná básnická sbírka bývalého břeclavského starosty Dyma Piškuly, která byla tak úžasná, že ji radši podepsal pod pseudonymem David G. Kamenný, byla jistě úspěšnější. Tu jsem si jednu koupil i já. A jak jsme se tenkrát rozčilovali nad mrháním městskými, tedy veřejnými prostředky, neboť publikaci zaplatilo město Břeclav.

Recenze Kamenného sbírky ZDE

Okolnosti vydání Kamenného sbírky ZDE

Nedávno jsem publikoval článek se seznamem všech plánovacích dokumentů, na které se odvolávají rozhodnutí Zlínského kraje. Více ZDE.

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán, Strana svobodných občanů