Stanovisko Svobodných k návrhu rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2018

 

Považujeme za velmi nešťastné a nezodpovědné schválit rozpočet Uherského Hradiště na rok 2018 s deficitem 224 911 000,- Kč, tedy dluhem přesahujícím o více jak 33 % plánované příjmy města (pozn. příjmy mají činit 678 494 500,- Kč a výdaje 903 406 400,- Kč).

Jsme si vědomi toho, že rozpočty minulých let, včetně zřejmě i toho letošního končí kladnými výsledky, i když je tomu tak spíše nechtěně, protože se městu dlouhodobě nedaří realizovat všechny plánované a potřebné investice, a tyto odsouvá na další období.

Z hlediska střednědobého výhledu hospodaření města neexistuje žádný důvod pro to, aby jeho rozpočet v roce 2018 skončil téměř 225 milionů korun v mínusu a v následujících pěti letech (2019 – 2022) byl sestavován vždy jako mírně přebytkový, zvlášť když by tak objem likvidních prostředků města měl v roce 2020 klesnout až k nule.

Dobrý hospodář by si měl nechat rezervy na neplánované výdaje, nebo se pojistit i proti neočekávaným výpadkům příjmů. Přestože můžeme věřit příznivým předpovědím ekonomického vývoje České republiky, tyto se nemusí zcela naplnit, a při současném složení Poslanecké sněmovny a předpokládané podobě budoucí vlády lze očekávat tendence k větší centralizaci a omezování samosprávy, a tím i příjmů obcí. Na tyto situace, předvídatelné i nepředvídatelné, by bylo dobré se předem alespoň částečně připravit a mít na ně odloženy určité finanční rezervy. Nebo je žádoucí nějaké peníze i jen tak ušetřit. V budoucnu se mohou hodit třeba na nějakou nákladnou opravu, jako je tomu teď v případě ZUŠky, nebo na rekonstrukci a smysluplné využití věznice, která je ostudou našeho jinak pěkného města.

Při zohlednění stávající relativně dobré finanční kondice města Uherské Hradiště i potřeby investovat do jeho rozvoje by bylo určitě lepší, než nesmyslně naplánovat většinu investičních akcí (včetně těch, které se nestihly realizovat v předchozích letech) do následujícího roku, kdy je stejně asi město opět všechny nezvládne realizovat, nebo z hlediska časového tlaku při jejich realizaci bude docházet k chybám, tyto investice rozložit více v čase, pro následující rok schválit rozpočet s deficitem např. 60 mil. Kč, a v dalších pěti letech vždy v rozmezí 0 – 40 mil. Kč. To by zachovalo novému vedení města i od roku 2019 možnost lépe se přizpůsobit různým situacím a lépe reagovat i na uspokojování konkrétních v budoucnu vyvstalých potřeb obyvatel města, a přitom by veškeré potřebné investice mohly být bezproblémově realizovány.

 

Svobodní Uherské Hradiště

Mojmír Náplava