Johann Sebastian Bach zemřel, ale narodila se mrňulinkatá koncepcička

11. schůze krajského zastupitelstva byla hodně o tom, o čem asi Rada Zlínského kraje příliš diskutovat nechtěla. Na minulé (10.) schůzi bylo přijato usnesení, které navrhl zastupitel za koalici Svobodní a Soukromníci Ivo Valenta, aby hejtman na další schůzi konečně předložil zpožděnou Koncepci rozvoje nemocnic Zlínského kraje. Pravda, toto usnesení nezavazovalo Radu k tomu, aby koncepci předložila s dostatečným předstihem, aby mohla být předem projednána ve zdravotním výboru a řádně pak na této schůzi zastupitelstva. Přesto je kuriózní, že koncepci dostali zastupitelé do svých e-mailových schránek až přesně v minutě zahájení schůze. Snad proto, aby si ji nestihli prosvištět rychločtením a mít nějaké připomínky k obsahu. To, co zastupitelé dostali, je navíc jen velmi stručný třiadvacetistránkový dokument a lze tedy pochybovat o tom, zda bylo usnesení z 10. schůze skutečně splněno.

Přestože si to zřejmě hejtman a krajská rada nepřáli, právě diskuse k této koncepci byla zřejmě hitem numero úno 11. schůze.

Na druhém místě žebříčku hitparády pak skončilo baroko. Zastupitelstvo totiž neschválilo dotaci 1,5 miliónu korun na cyklus koncertů barokní hudby Bacha na Mozarta. Nic proti hodnotné kultuře, ovšem 1,5 miliónu jen pro 1000 návštěvníků, to je opravdu příliš. Navíc by to ani nebylo unikátních 1000 návštěvníků, neboť – slovy hejtmana – zkušenosti se stejnou akcí v Jihomoravském kraji jsou takové, že někteří návštěvníci vymetli i více koncertů tohoto cyklu. Pak však vychází na jednoho posluchače ještě větší část dotace.

Že Rada nepočítala se zamítavým stanoviskem zastupitelů, bylo poznat jednak přímo na schůzi zastupitelstva v jejich překvapených tvářích, ale také tak, že se již stihli pochlubit na webových stránkách kraje a v tištěném měsíčníku Okno do kraje, že Zlínský kraj tuto vznešenou akci podpoří.

Jak jsme hlasovali?

1. PRO: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0051-18Z)

Zde se odehrálo největší drama 11. schůze. Zde se odehrála diskuze o Koncepci rozvoje nemocnic (viz úvodní text). Zastupitelé postupně navrhli několik usnesení. My jsme navrhli, aby ke Koncepci vznikl odborný posudek. Prošlo pouze usnesení, kterým zastupitelstvo ukládá krajské radě před další schůzí zastupitelstva uspořádat ke koncepci odborný seminář.

Více se dozvíte z následujících článků:

Krajské zdravotnictví – nálada houstne

Najde Čunkovi koncepci kapitán Jack Sparrow?

Hejtman Čunek není zvědavý na názory jiných než svých odborníků

2. PRO: Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0052-18Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PRO: Volba přísedících Krajského soudu v Brně (číslo tisku 0057-18Z)

Formální záležitost / technikálie

4. PRO: Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem, rozpočtové opatření (číslo tisku 0021-18Z)

Po vyčerpávající debatě v bodě 1 teď již jen formální záležitost / technikálie

5. PRO: SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy I (číslo tisku 0017-18Z)

Nevidíme v předložených majetkoprávních úkonech problém.

6. PRO: SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy II (číslo tisku 0018-18Z)

Nevidíme v předložených majetkoprávních úkonech problém.

7. PRO: Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0041-18Z)

Nevidíme v předložených majetkoprávních úkonech problém.

8. PRO: Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0040-18Z)

Nevidíme v předložených majetkoprávních úkonech problém.

9. PRO: Rozpočtové opatření ZZK a přehled rozpočtových opatření (číslo tisku 0043-18Z)

Technikálie/žádný zásadní problém

10. PRO: Dotace v oblasti dopravy (číslo tisku 0010-18Z)

Relativně malá dotace pro Žítkovou – pomoc s opravou komunikace, po které jezdí i mezinárodní :) autobus do Drietomy. Žítková je jako správná kopaničářská obec řádně „roztahaná“ a její rozpočet limitovaný. Podpořili jsme.

11. Fond ZK – sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Odbor KH – dotace agrárním komorám a záchranné stanici volně žijících živočichů (číslo tisku 0002-18Z)

Požádali jsme o rozdělení hlasování – Dotace Agrárním komorám PROTI, dotace záchranné stanici volně žijících živočichů PRO

Za zvláště zbytečnou považujeme dotaci pro Agrární komoru Zlín na akci „Perla Zlínska“.

12. PRO: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – změna č. 65 (číslo tisku 0003-18Z)

Tak je to prostě se všemi těmito plány a koncepcemi. Když přijde někdo s novým dobrým nápadem, jak vyřešit třeba odkanalizování nějaké obce, musí být takový nápad v souladu právě s tímto plánem. A aby to v souladu bylo, musí se poupravit plán… Absurdní.

13. PRO: Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 včetně přílohy č. 2 „Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2018“ a doplnění přílohy č. 3 „Dočasná síť sociálních služeb“ (číslo tisku 0008-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

14. PRO: Finační podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (číslo tisku 0060-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

15. PRO: Financování projektů z dotačních programů v roce 2018  (číslo tisku 0022-18Z)

Návratné finanční výpomoci převážně pro školy. 

16. PROTI: Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora 2018 (číslo tisku 0030-18Z)

Hlasovalo se odděleně o dotaci 1,5 miliónu na výše zmíněný cyklus barokní hudby. Zde jsme byli také  PROTI a PROTI byla i většina zastupitelů. Dotace tedy nebyla zastupitelstvem schválena.

Více o tom v článku:

Publicatio praecox krajské rady a ruského vicepremiéra

17. PRO: Programová podpora 2018 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0061-18Z)

Máme jinou představu o financování „mládeže a sportu“, zde však není účelné hlasovat proti.

18. PRO: Krajská hospodářská komora ZK – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (číslo tisku 0045-18Z)

Nepodstatná záležitost

19. PRO: Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 10. a 11. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0053-18Z)

Formální záležitost / technikálie

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová