Krajské zdravotnictví – nálada houstne!

V pondělí 5. února 2018 se snad konečně veřejnost dočká Koncepce rozvoje zdravotnictví ve Zlínském kraji. Původní termín, do kterého měl předseda představenstev krajských nemocnic Radomír Maráček Zlínskému kraji koncepci předat, byl 31. října 2017. Kvůli zpoždění, ale i kvůli velmi špatné komunikace s veřejností, nálada mezi zastupiteli a odbornou veřejností výrazně houstne.

Ať už koncepci v pondělí Radomír Maráček přinese či nepřinese, nebo ji snad přinese Jack Sparrow, dá se očekávat, že tato schůze zastupitelstva bude ta nejbouřlivější od chvíle, kdy se Okno do kraje přebarvilo na žluto.

Co se odehrálo od začátku roku 2017 ?

 • Únor 2017 – Rada odvolala představenstvo KNTB
 • Únor – květen 2017 – představenstvo vedou krizoví manageři. Klíčoví managři byli vybráni bez vyběrového řízení, bez deklarované vize.
 • Duben 2017 – Rada schválila uzavření smlouvy o dílo s PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. – na provedení prověrky hospodaření a vybraných procesů KNTB. Veřejnost nebyla seznámena s výsledky.
 • 2. května 2017 – Rada ustavuje nová představenstva 4 krajských nemocnic – ve všech se opakují Radomír Maráček a a Lucie Štěpánková (zodpovídá za personální záležitosti). Bez výběrového řízení.
 • 31. října 2017 – termín, do kterého měl Radomír Maráček předložit „Koncepci“ (nesplněn)
 • 6. listopadu 2017 – 9. Schůze ZZK – očekávalo se předložení „Koncepce“ .  Koncepci nedonesli, ale Čunek se o koncepci zeširoka rozhovořil. Obhajoval zpoždění, mluvil o šířce a rozsáhlosti koncepce, přitom tu šíři demonstroval příkladem, že se zvažují i různá geografická řešené, třeba i stěhování KNTB do holešovské SPZ. Obecenstvo to vzalo jako vážně míněnou úvahu. Zarezonovalo to s narůstající nervozitou danou informační uzavřeností procesů, které s nemocnicemi nové managementy již dělají. Tato informace začíná prosakovat k veřejnosti.
 • Listopad 2017 – únor 2018 – v KNTB probíhají personální změny – konkurzy na primáře. Součástí jsou psychotesty, což dosud nebylo zvykem. Psychotesty mohou vnést do výběrových řízení i účelovou neobjektivitu. Dodatečně se upravují podmínky těchto výběrových řízení. Nervozita narůstá.
 • Lékaři se obrátili na Českou lékařskou komoru s dotazem, zda jsou výběrová řízení na primariáty v pořádku. Formálně ano. Ale ČLK konstatovala, že je to nestandardní a zavádí to zbytečné managerské postupy. Dodávámě, že ,mohou být zneužity v hodnocení kandidátů.
 • V konkurzu – v prvním kole – neuspěl primář gynekologicko-porodnického oddělení Adamík.
 • Reakce: petice zaměstnanců KNTB za Adamíkovo setrvání ve funkci – více než 330 podpisů
 • 5. prosince dokonce Město Zlín prostřednictvím médií důrazně odmítlo stěhování KNTB do SPZ Holešov, viz výše.
 • 18. prosince 2017 – 10. Schůze ZZK – Rada Zastupitelstvo koncepci opět nepředstavila.
 • Nervozita zásadně vzrostla. Hejtman Jiří Čunek více než 2 hodiny obhajoval managerské kroky, které probíhají. Zastupitelé ovšem mluví o strachu, obavách, nervozitě. Hejtman musel také vyvracet fámy, které pochopitelně vznikají v důsledku stále neznámého koncepčního rámce, co bude dál spojeného s probíhajícími změnami zvláště v KNTB. Toto vše má původ v netransparetnosti postupu, kabinetní politice.
 • Krajský zastupitel za koalici Svobodní a Soukromníci Ivo Valenta prosadil usnesení, že Koncepci musí Zastupitelstvu předložit na další schůzi ZZK.
 • Hejtman Čunek neformálně přislíbil, že ji zastupitelé dostanou do konce roku, ovšem bez části týkající se řešení centrálního pavilonu v KNTB (nesplněno)
 • Hejtman Čunek také říkal, že Maráček zvažuje trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, že ve skutečnosti se připravuje pronájem nebo dokonce prodej nemocnice, a proto je úmyslně poškozovaná ekonomika KNTB  Klasika – odvedení pozornosti….
 • Krajský radní Jiří Sukop pochválil hejtmana, že na této schůzi tak pěkně vše vysvětlil, vyzval ho ovšem k větší informovanosti veřejnosti o změnách. Hejtman Čunek odpověděl, že je informovanost dostatečná. To je však jednoznačně v rozporu s nárůstem nervozity. Informovanost je tak špatná, že je evidentně dosti výživným substrátem pro růst fám. Nejsou informování ani koaliční partneři.
 • Leden/únor 2018 – zdravotní výbor Zastupitelstva nedostal před 11. schůzí Zastupitelstva „Koncepci“ k projednání, zástupce Svobodných ve zdravotním výboru Jiří Procházka to považuje za velký nedostatek
 •  1. února 2018 proběhlo mimořádné zasedání Rady Zlínského kraje. Všichni očekávali, jestli ze zápisu z jednání Rady bude možné usoudit, zda a jakým způsobem bude Koncepce předložena Zastupitelstvu ZK na 11. schůzi v pondělí  5. února 2018.  Zápis je zveřejněn v pátek 2. února 2018. V zápise však o Koncepci není žádná zmínka.
 • 5. února 2018 – 11. schůze Zastupitelstva Zlínského kraje. Koncepci dostávají zastupitelé do svých e-mailových schránek přesně v minutě zahájení schůze. Materiál má jen 23 stran a jen s velkou dávkou představivosti ho lze nazvat koncepcí. Je spíše takovým „manažerským shrnutím“. Později to potvrzuje sám hejtman. Z toho vyplývá, že Rada v čele s hejtmanem nesplnili usnesení, kterým jim zastupitelstvo uložilo úkol na této schůzi „předložit koncepci“.
 • 5. února 2018 - 11. schůze Zastupitelstva Zlínského kraje. Zastupitelé navrhli 4 usnesení, kterými se pokusili divoký způsob projednávání Koncepce korigovat. Schváleno bylo jen to, že ke Koncepci uspořádá Kraj odborný seminář. Neprošel návrh zastupitelů za Stranu svobodných občanů nechat ke Koncepci vypracovat odborný posudek.
 • 14. února 2018 – Město Kroměříž vydává „Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska“. Svobodní memorandum podpořili emaily členům Rady města Kroměříže
 • duben 2018 – Zahájena petiční akce „Boj za nemocnice“ – více ZDE
 • 16.dubna 2018 – Proběhl seminář, na kterém měl kraj představit koncepci. Jak to dopadlo? čtěte v článku krajského zastupitele a předsedy Svobodných Tomáše Pajonka ZDE
 • 15.května 2018 – proběhl 2.Kulatý stůl k rozvoji zdravotnictví ve Zlínském kraji, který svolala poslankyně Gajdůšková (ČSSD) – více ZDE
 • 16.června 2018 – výraznou většinou odmítl Čunkovy nápady zdravotní výbor krajského zastupitelstva – více ZDE
 • 21.června 2018 – Čunek reaguje na zamítnutí plánovaných změn Zdravotním výborem krajského zastupitelstva tak, že nereaguje – více ZDE
 • 21.června 2018 – tak přecejen reaguje – v tištěné verzi Práva oznámil, že se plánovaná fúze odsouvá až na rok 2020. Důvod? Evropskou dotaci 300 miliónů na nový počítačový software bude možné získat až později…
 • 25.června 2018 – Zastupitelstvo Zlínského kraje odmítlo projednat plánovanou fúzi nemocnic
 • 29.června 2018 – Petiční výbor zdravotníků vítá odmítnutí projednání fúze nemocnic krajským zastupitelstvem – více ZDE
 • 10.září 2018 – Čunek uhranul zastupitelstvo. 6 miliard do nové nemocnice na zelené louce- více ZDE

Mají tedy nemocnice a zdravotnictví v kraji budoucnost? To ukáže až čas. My v každém případě nezůstaneme mezi přihlížejícími… 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk, zastupitel Zlínského kraje

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová, zastupitelka Zlínského kraje