Najde Čunkovi koncepci kapitán Jack Sparrow?

Krajští zastupitelé za Svobodné Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová, podobně jako jistě i ostatní krajští zastupitelé, netrpělivě očekávají, že v pondělí 5. února 2018 představí hejtman Jiří Čunek na schůzi zastupitelstva Koncepci rozvoje krajského zdravotnictví, která měla být hotová již 31. října 2017. Zpoždění přípravy koncepce, zanedbání komunikace Rady Zlínského kraje s odbornou veřejností i zastupitelstvem a personální změny v Krajské nemocnici Tomáše Bati způsobily narůstající znepokojení a nervozitu.

Krajští zastupitelé za Svobodné, Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová, zařadí na 11. schůzi Zastupitelstva Zlínského kraje usnesení, kterým budou požadovat, aby byl k již, doufejme, předložené koncepci vypracován odborný posudek. „To proto, že nezávislý odborný posudek může odhalit její slabá místa a třeba i předejít budoucím problémům. Zároveň tím však chceme přispět k tomu, aby byla tak zásadní věc řádně projednána s odbornou veřejností i zastupiteli, nikoliv tedy formou tajnůstkářské kabinetní politiky jako dosud,“ říká Tomáš Pajonk.

„Nechceme, aby se z koncepce stalo vlekoucí se politikum. Přejeme si, aby došlo k jejímu transparentnímu a kvalitnímu projednání, což jistě umožní managementu nemocnic soustředit se na to, co dělat skutečně mají – tedy na řízení krajských nemocnic tak, aby poskytovaly co nejlepší zdravotní péči občanům Zlínského kraje,“ dodává Pajonk.

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová