Vodní dílo Vlachovice – vítáme spolupráci klíčových stakeholderů

Svobodní ze Zlínského kraje již dříve podpořili záměr na výstavbu vodního díla Vlachovice. 

Důvodem pro podporu je situace v zásobování obyvatel kraje pitnou vodou. Jsou-li údaje o spotřebě pitné vody v kraji a kapacitě vodních zdrojů pravdivé, pak čelíme situaci, kdy rezerva zdrojů je kriticky malá.

To samo o sobě stačí k tomu, abychom záměr vodní nádrže podpořili. Není k tomu ani třeba zohledňovat alarmistické předpovědi vývoje klimatu. Podstatné je to, že jsme v tuto chvíli v nebezpečné situaci, která se sice nemusí, ale může zhoršit.

Rada Zlínského kraje před několika dny schválila uzavření smlouvy na podporu vodního díla a informuje o tom na webových stránkách kraje ZDE.

Jsme velmi potěšení, že klíčové subjekty – dotčené obce, vlastníci lesů, podnik Povodí Moravy, Zlínský kraj i významní zemědělští hospodáři hodlají konstruktivně spolupracovat.

Velmi dobrou zprávou je zvláště účast zemědělců, neboť se budoucí ochranná opatření jistě významně promítnou do jejich budoucího hospodaření a budou pro ně znamenat značná omezení (limity používání pesticidů, hnojení, přísnější agrotechnická protierozní opatření,…).

Vítáme, že Ministerstvo zemědělství je nejspíše připraveno ke slušnému jednání i s vlastníky nemovitostí, kterých se výstavba vodního díla dotkne.

Zásadní otázkou ovšem zůstává budoucí role Ministerstva životního prostředí, které v tuto chvíli zpracovává vlastní studii, kterou by mělo do přípravy vodního díla a okolní krajiny vnést vlastní návrhy opatření.

Doufáme, že nejen MŽP, ale i případní další environmentalisté přistoupí k situaci konstruktivně a nebudou hrát nějakou opozičně-destruktivní roli.

marek štěpán portr1

Ing. Marek Štěpán

Strana svobodných občanů, Zlínský kraj

expert na péči o krajinu a životní prostředí