Zvoní rožnovské „zemědělce“ hrana?

V posledních měsících se na veřejnost dostaly různé informace o neutěšené situaci na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

Dění na této škole mám možnost sledovat z vícero úhlů. Jako rodič žáka maturitního ročníku, jako členka zastupitelstva Zlínského kraje, který je zřizovatelem této školy, a zároveň také jako členka školské rady.

Problémy na škole se začaly objevovat po odchodu ředitele, pana Jaroslav Krčmáře, do důchodu. Ten měl údajně vyzvat učitele k podpoře pana Bednaříka, svého dosavadního zástupce, coby nového ředitele školy. Do výběrového řízení se však přihlásili i jiní kandidáti, včetně Ing. Jaroslava Manduly, který ve výběrovém řízení uspěl a stal se novým ředitelem školy. Škola se rozdělila na dva tábory.

Na začátku prosince roku 2017 se na nás, členy zastupitelstva obrátili žáci školy s upozorněním na nervozitu, která se na škole začala projevovat mezi učiteli a vedením školy.

Taktéž mne oslovili učitelé, kterým se nelíbil nerovný přístup k jednotlivým členům pedagogického sboru ze strany nového ředitele pana Manduly. Cítili z jeho strany jistou šikanu, atmosféra ve škole byla čím dál víc napjatější. Byli m.j. obviněni ze špatných výsledků u maturit v r. 2017, kdy téměř polovina studentů u zkoušky neuspěla.

Nutno dodat, že žádný z odcházejících učitelů nevedl k maturitě studenty, kteří byli neúspěšní. Bylo tomu tak pouze u jednoho žáka, který nezvládl maturitu z angličtiny.

V této atmosféře někteří z nich nemohli pracovat a proto se rozhodli k velmi radikálnímu kroku. Podali výpověď. Celkem sedm pedagogů. Tento jejich postup mne zarazil, vnímala jsem to od nich jako nefér jednání vůči žákům, které čeká maturita. Na druhou stranu ale chápu, že v nepřátelském prostředí se pracuje velmi těžko.

Později jsem měla možnost seznámit se i s názorem nového ředitele Manduly, který byl podle mne dost nekompromisní a rozhodl se jít cestou „jestli chceš, tak jdi“.

V současné době to vypadá, že situace se zklidnila, učitelé, kteří podali výpovědi odešli, nový pan ředitel se snaží najít adekvátní náhrady. Na zasedání školské rady 12.1.2018 nás ujišťoval, že pracuje na získání nových členů pedagogického sboru a přislíbil, že pošle seznam učitelů včetně jejich aprobací.

Nyní to vypadá, že pedagogický sbor je kompletní. Nezbývá teď než doufat, že vše se co nejdříve vrátí k normálu, žáci budou mít konečně klid na studium a zvládnou co nejlépe maturitu, která je za pár měsíců čeká.

Další neutěšenou záležitostí je stav, v jakém se nachází škola, školský statek a internát. Všechno volá po opravě. Budova školy sice má nový kabát, ale vnitřní vybavení už pamatuje mnohé. Školský statek by mohl posloužit filmařům při natáčení filmu z období kolektivizace a internát… řekla bych, že štěnice, které se tam objevily, jsou to poslední, co by mělo zřizovatele školy trápit. Stav budovy i pokojů je velmi špatný a nedivila bych se, kdyby se rodiče potenciálních studentů při rozhodování, zda své dítě nechat na „zemědělce“ či nikoliv, rozhodli pro tu druhou variantu.

Úkolem zřizovatele, kterým je Zlínský kraj, by nyní měla být investice do oprav a zlepšení podmínek pro studenty, udělat školu atraktivnější tak, aby obstála v konkurenci stávajících ale i nově vznikajících středních škol. Pokud tedy chce školu zachovat i pro další ročníky.

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová