Hejtman Čunek hraje s krajským zastupitelstvem nefér hru

V pátek 16.března 2018 reagoval hejtman Čunek v Českém rozhlase Zlín na Otevřený dopis starostů obcí Kroměřížska zastupitelům Zlínského kraje. Starostové v něm vyjadřují nesouhlas s netransparentním postupem přípravy krajské zdravotnické koncepce bez konzultací s nimi, ale i některá navržená opatření.

Reakci hejtmana Čunka lze shrnout takto: Materiál, ke kterému se starostové vyjadřují, je nehotový a tím pádem i závěry starostů jsou „nehotové“, a nemám potřebu se k nim vyjadřovat.

Hejtman Čunek tím přiznává, že na minulé jednání krajského zastupitelstva přinesl nehotový materiál. To je v rozporu s usnesením zastupitelstva, které ho v prosinci 2017 zavázalo přinést v únoru 2018 materiál (pochopitelně) hotový, nikoliv rozpracovaný. Čunek na únorovém zastupitelstvu podezřelou stručnost předloženého materiálu komentoval v duchu „mám rád stručné a jasné věci“. Rozhodně zastupitele neupozornil, že je materiál nehotový.

Dle našeho názoru nejenže nesplnil svou povinnost, ale že i zastupitele úmyslně uvedl v omyl.

Citovaný odkaz:

Vzpoura starostů Kroměřížska proti vedení kraje. Nepoškozujte nemocnici v Kroměříži, bouří se - Český rozhlas Zlín, 16.března 2018 (je třeba vyslechnout i audionahrávku v článku – v ní rozhovor s hejtmanem).

 

tomas-pajonk_malyportret

 

Ing. Tomáš Pajonk,

zastupitel Zlínského kraje,

předseda Svobodných

 

Helena Lasztoviczová portrait2

 

Helena Lasztoviczová,

zastupitelka Zlínského kraje,

krajská místopředsedkyně Svobodných