Reakce praktických lékařů k situaci ve zdravotnictví Zlínského kraje

Sdružení praktických lékařů ČR vydalo 5. března 2018 prohlášení k situaci v krajském zdravotnictví. Sdílíme s nimi jejich obavy a názor, že činit zásadní změny bez jakékoliv odborné diskuze není vhodné. 

Text prohlášení:

„Shromáždění šedesáti praktických lékařů Zlínského kraje, které se sešlo v pondělí dne 5.3.2018 ve Zlíně obdrželo informaci o dosavadních i připravovaných změnách v řízení zdravotnictví Zlínského kraje,  které  předložil  Zastupitelstvu  Zlínského kraje hejtman Jiří Čunek.

Navrhované změny, které jsou uvedené v materiálu „ Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“, jsou znepokojivé.  Tyto zásadní změny mohou vést ke zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském kraji.  Lékaři se domnívají, že bez široké odborné diskuse nelze provádět zásadní změny, které mohou zhoršit zdravotní péči o občany Zlínského kraje.

Praktičtí lékaři také upozorňují  na nepříznivou situaci ve věkovém složení všeobecných praktických lékařů ve Zlínském kraji. Více jak 30 % lékařů ordinuje v důchodovém věku a mladí lékaři o obor většinou nemají zájem. Jedním z důvodů malého zájmu je trvalý nárůstu administrativy a podfinancování  oboru. Tuto situaci je třeba urychleně řešit dřív, než dojde k rozpadu sítě praktických lékařů.“