Pitomci se dnes (snad) dočkají Čunkovy zdravotnické koncepce

Hejtman Čunek označil za pitomce v hlavních zprávách na TV Nova, odvysílaných v pátek 13.4.2018, všechny ty, kteří mají obavy o budoucnost krajských nemocnic.

Podívat se na to můžete zde – v čase cca -4:05 záznamu.

https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/video/19527-televizni-noviny-13-4-2018/

V říjnu 2017 měl Čunek předložit krajskému zastupitelstvu novou Koncepci rozvoje zdravotnictví v kraji. Ale nepředložil nic.

V prosinci zastupitelstvo svým usnesením zaúkolovalo Čunka, aby koncepci rozvoje zdravotnictví přinesl na zasedání v únoru 2018. Místo toho přinesl jen velmi velmi stručný „nástřel“ koncepce.

I tento „nástřel“ však naznačoval, že Čunek chystá v organizaci zdravotní péče v kraji poměrně významné změny. Nelze se podivovat tomu, že na základě těchto náznaků prožívá odborná veřejnost i určité obavy, když se pokouší domýšlet důsledky nastíněných změn. S odbornou veřejností se navíc Čunek nebaví.

Dnes svou hezkou, novou, chytrou (a snad i kompletní) koncepci konečně všem pitomcům představí na odborném semináři, jehož konání si na Čunkovi muselo krajské zastupitelstvo vynutit.