Svobodní k semináři o krajském zdravotnictví

Dnes jsme absolvovali sedm měsíců očekávaný seminář, na kterém nám hejtman Čunek představil krajskou koncepci rozvoje zdravotnictví.

Co nás zaujalo kromě téměř nepřetržitých samolibých vstupů hejtmana do příspěvků přednášejících? Až po dvouapůlhodinové přednášce byl zmíněn nejdůležitější objekt koncepce a to pacient. A to ne přednášejícím, ale oponentem v diskuzi.

Z pěti variant organizace 4 nemocnic byla v podstatě, možná účelově, podrobněji rozebrána jen jedna, která ale znamená totální fůzi nemocnic do jedné organizace se 3 podřízenými pracovišti v UH, VS a KM. Má přinést dle prognózovaných údajů 2017 a 2018 cca 2% navýšení  tržeb. Našim zastupitelům se to, vzhledem k možným rizikům celé změny, zdálo málo. Celé to může skončit klidně i s nulovým přínosem, nebo ztrátou.

To posléze potvrdil i hejtman s tím, že je připraven reverz (zpětvzetí celé akce) s ohledem na rizika úhradových vyhlášek. Nedozvěděli jsme se, co to konkrétně přinese pacientovi, řadovým lékařům a sestrám. Ani jak zajistí zlepšení atmosféry mezi zaměstnanci nemocnic. Nebylo zmíněno ani, jaký názor na to mají zastupitelstva v bývalých okresních městech.

Čas strávený na tomto semináři nás opět utvrdil v názoru, že řešení krajského zdravotnictví navrhované koalicí Svobodní a Soukromníci v roce 2016 bylo pro odbornou veřejnost a občany kraje vhodnější.

prochazka_š225

Ing. Jiří Procházka,

člen Zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje,

předseda zlínského krajského sdružení Svobodných

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk,

zastupitel Zlínského kraje,

předseda Svobodných

 

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová,

zastupitelka Zlínského kraje,

krajská místopředsedkyně Svobodných