Koalice ODS a Svobodných osvobodí Valmez od zákazů

Komunální volby se blíží a Svobodní finišují v koaličních jednáních se svými budoucími partnery. Ve Valašském Meziříčí, v zámku Žerotínů, byla 30. dubna slavnostně uzavřena koalice Svobodných a ODS.

Síly tak spojily dvě významné pravicové strany, dlouhodobě kritizující mnohé kroky současného vedení města, které trpí obsesí zakazovat lidem vše, co se zakázat dá, prošpikovává město radary, jejichž účelem je mnohem více výběr pokut než zvýšení bezpečnosti, a mrhá penězi na mnohé pochybné „investice“.

František Veverka, koordinátor Svobodných ve Valašském Meziříčí, konstatuje: „Odmítáme současný přístup městských radních, kteří se evidentně domnívají, že tím, že úředně zakážou vše špatné, vznikne lusknutím prstů ráj na zemi.“

Helena Lasztoviczová, kandidátka Svobodných a krajská zastupitelka, popisuje základní programové pravidlo:  „Koalice ODS a Svobodných bude klást důraz na efektivní hospodaření města bez zadlužování a na vytváření dobrých podmínek pro život, ale zároveň – a to zdůrazňuju – i pro podnikání ve městě.“

Hana Skácalová, předsedkyně místního sdružení ODS, přibližuje koaliční program podrobněji: „Koalice se chce věnovat zejména podpoře rozvoje bydlení jako nástroji ke snižování úbytku obyvatel města, řešení naléhavé potřeby péče o seniory (dům s pečovatelskou službou), odpovědnému plánování a přípravě investic a rozpočtové odpovědnosti.“

koalice ValMez

Koaliční dohodu podepisují František Veverka a Hana Skácalová. Za nimi další zástupci obou stran. Zleva: za Svobodné Pavel Klinkovský, Helena Lasztoviczová; za ODS Jan Trčka a Daniel Hruška.

Reportáž regionální televize ke shlédnutí ZDE.