Musíme rozhazovat peníze, aby nám neutíkali designéři?

V květnovém vydání Okna do kraje, magazínu, který vydává Zlínský kraj, jsme kritizovali způsob, kterým kraj rozdává peníze daňových poplatníků firmám, aby si za ně nakoupily služby designérů. Konkrétně jsme krajské radě vytýkali to, že přibližně třetinu z těchto 2 miliónů korun darovala firmám, které mají stejného vlastníka, a které je vůbec nepotřebují, protože si designéry zcela jistě platí. To proto, že kvalitním designem jsou vyhlášené.

Jsme rádi, že náměstek hejtmana a radní pro strategický rozvoj a územní plánování Josef Zicha na naši kritiku reagoval. Průšvih je ale v tom, že ve své reakci úplně vynechal stěžejní body naší kritiky. To, že velká část peněz putovala ke stejným vlastníkům firem, evidentně nepovažuje za problém. To, že jsou tyto firmy dostatečně ekonomicky silné a designérské služby běžně využívají, čili nepotřebují finanční podporu, považuje nikoliv za mínus, ale za plus. Zajímalo by nás, jestli podle stejné logiky považuje nenárokové zemědělské dotace, které z velké části vysává Agrofert, za ospraveditelné.

okno článek

Pan náměstek ve své reakci klade jednoznačně důraz na to, že je třeba v kraji udržet mladé designéry, například absolventy Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín.

Ano, také si přejeme, aby tito absolventi v kraji zůstávali, aby zde nacházeli uplatnění. Odmítáme ale, aby jejich byznys byl pouhou potěmkinovskou vesnicí, vytvořenou krajem.

potemkin-village-e1274394149713

Lepší by bylo, kdyby firmy v kraji prosperovaly tak, že by si samy mohly dovolit podstatně větší investice do produktového designu. Pak by se mohlo stát i to, že by místo odlivu designérů nastal jejich příliv z jiných krajů.

Jednoznačně nutnou podmínkou pro rozvoj firem je kvalitní infrastruktura. A stav silniční sítě ze všeho nejvíce. Pan náměstek ve své reakci konstatuje, že investice do silnic kraj nezanedbává. To se velmi těžko soudí. My říkáme, že je kraj málo ambiciózní. Kraj by mohl investovat podstatně více, pokud by to pro něho byla priorita číslo jedna a nerozhazoval by na dotacích pro vyvolené. V jakém stavu silnice jsou, to nechť posoudí každý sám. Není to žádná velká hitparáda. Každoročně si kraj nechává stav krajských silnic (II. A III. třídy) vyhodnotit. Výsledky najdete zde:

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2017 

Stav se nezlepšuje, ale naštěstí ani nezhoršuje.

Svou odpověď pan náměstek uzavírá sdělením, že krajská rada chce přinášet do Zlínského kraje nové rozvojové impulzy.

To je děsivé. Víme, jak obvykle impulzy státu a krajů dopadají. Vzpomeňme třeba ten nejhorší příklad – průmyslovou zónu v Holešově či všeliké pobídky pro investory.  Žádné impulzy není třeba přinášet, protože je přináší samotné tržní prostředí. Kraj se má postarat o to, aby těmto přirozeným rozvojovým impulsům nestály v cestě nesmyslné překážky či zanedbaná infrastruktura.

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk,

zastupitel Zlínského kraje,

předseda Svobodných

 

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová,

zastupitelka Zlínského kraje,

krajská místopředsedkyně Svobodných